Walentynki dla drzew – wspólna akcja medialna

Drodzy aktywiści z Ruchu Przyjaciół Drzew !

Zróbmy wspólnie akcję dla drzew w dniu 14 lutego 2023 r. pt.  Spieszmy się kochać drzewa, tak szybko “odchodzą”.

Za pośrednictwem mediów i mediów społecznościowych zapytajmy włodarzy co robią dla lepszej ochrony drzew?

Jak to zrobić?

1. Wyjdźmy w teren, by w jednym terminie, w wielu miejscach w kraju oznakować drzewa przy użyciu załączonej planszy: IloveTree. Planszę można wydrukować na kartce A4 lub A3, przytwierdzić do drzewa w nieinwazyjny sposób, np. za pomocą sznurka konopnego i klamerek.

2. Drzewom i sobie zróbcie zdjęcia. A następnie opublikujcie fotorelacje w mediach społecznościowych oznaczając je: #WalentynkiDlaDrzew, #DajmyDrzewomPrawo, #5dlaDrzew. Warto dodać # z nazwą miejscowości, w której działacie.

3. W relacjach oznaczmy też lokalnych włodarzy i zapytajmy ich co dobrego i kiedy zrobią dla drzew. Przykładowy zestaw pytań do wyboru:

 • Kiedy nasza gmina/miasto przyjmie standardy ochrony drzew w inwestycjach – zapobiegające kolejnym stratom?
 • Jak długo jeszcze “pielęgnacja drzew” w naszej gminie / mieście oznaczać będzie ich ogławianie?
 • Jak nasza gmina/miasto zamierza wykorzystać potencjał sędziwych drzew dla powoływania pomników przyrody?
 • Kiedy nasza gmina/miasto przyjmie ambitny program zadrzewień odpowiadający kryzysowi klimatycznemu i potrzebie poprawy jakości życia?
 • Jak długo mamy jeszcze czekać na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w naszej gminie/mieście by rzeczywiście chronić drzewa i zieleń?
 • Jakie nasza gmina/miasto podejmuje konkretne działania da ochrony drzew?
 • Czy doczekamy się czasu gdy drzewa przestaną być dla naszej gminy / miasta obojętne bądź uciążliwe?

Warto też poinformować o akcji lokalne/okoliczne media.

Przyjaciele Drzew – bądźmy aktywni, pomysłowi… każde nawet najmniejsze działanie daje efekt. Wspólnie mamy Moc!

UWAGA!!! po akcji prosimy zdjąć plakaty, miejsce zostawiamy takie jak je zastaliśmy.

Po co ta AKCJA?

Drzewa w Polsce potrzebują naszej pomocy. Są masowo wycinane, ale też okaleczane – tnie im się korony (pozbawiając możliwości produkowania cukrów) i niszczy korzenie (uniemożliwiając pobieranie wody i soli mineralnych, naruszając stabilność w gruncie). Często pod pretekstem poprawy dobrostanu drzew. W efekcie tych haniebnych praktyk drzewa powoli zamierają i stwarzają niebezpieczeństwo. Musimy przy każdej okazji głośno mówić o kluczowej, w dobie kryzysu klimatycznego, roli drzew i o tym co im zagraża. Jakość naszego życia zależy od drzew.

Bez zmian prawnych, zarówno na poziomie lokalnym jak i krajowym drzewa sobie nie poradzą. Pilnie potrzebujemy:

 • wprowadzenie realnej strefy ochrony korzeni (które drzewom są niezbędne do życia) oraz zapobieżenie dewastacji koron poprzez nadmierne i nieuzasadnione ich przycinanie,
 • wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności, przy braku rozwiązań alternatywnych,
 • urealnienie wysokości opłat i kar za wycinkę tak by uwzględniała przynajmniej koszty ich odtworzenia,
 • naprawę mechanizmu nasadzeń zastępczych tak by kompensowały rzeczywiste straty i zapewniały trwałość nowo sadzonych drzew,
 • zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.

Dajmy drzewom nowe i lepsze prawo.

#WalentynkiDlaDrzew, #DajmyDrzewomPrawo, #5dlaDrzew.

 

Wydarzenia zrealizowano w ramach projektu „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.