Terenowa Akademia Przyjaciół Drzew

W dniach 2-3 czerwca 2022 roku w okolicach Bolesławca odbyła się terenowa Akademia Przyjaciół Drzew, której tematem przewodnim były drzewa sędziwe i alejowe. Z uczestnikami szkolenia odwiedziliśmy bardzo ciekawe miejsca jak np. okolice Leśnej, gdzie poruszyliśmy zagadnienia dotyczące ochrony drzew pomnikowych, drzew weterańskich, ochronę pachnicy dębowej na przykładzie zniszczenia/uszkodzenia drzew poprzez zniszczenie siedliska gatunku chronionego. W miejscowościach Horni Rasnice oraz Raspendova na przykładzie nowych nasadzeń alei owocowych poruszyliśmy bardzo ważny temat dotyczący sadzenia drzew owocowych w Polsce i odnawianie alej przydrożnych przyjaznych m.in. dla zapylaczy. Po kolacji pracowaliśmy warsztatowo poruszając takie zagadnienia jak np. podstawy prawne przygotowania i złożenia wniosku o objęcia drzewa ochroną pomnikową.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był drzewom sędziwym i pomnikowych. Rozmawialiśmy o problemach siedliskowych drzew sędziwych odwiedzając „żywe” pomniki przyrody rosnące w Starej Olesznej, Kraszowicach, Ocicach. Główną atrakcją tego dnia były odwiedziny najstarszego drzewa w Polsce – cisa Henrykowskiego oraz spotkanie z jego opiekunem.

 

 

Akademia Przyjaciół Drzew zrealizowana w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.