„Powołujmy pomniki przyrody” – spotkanie sieciujące on-line

W dniu 26.07.2021 odbył się webinar on-line pn. „Powołujmy pomniki przyrody” rozpoczynające cykl pn. “Ochrona drzew w praktyce”. W spotkaniu wzięło udział 48 osób.

Chcielibyśmy, aby rozpoczęta w tym projekcie seria spotkań dostarczała wiedzy i umiejętności przydatnych podczas prowadzenia działań na rzecz zachowania drzew w naszym krajobrazie. Mamy również nadzieję, że mimo niesprzyjających warunków i ograniczeń wynikających z pandemii, uda nam się poznać wzajemnie, wymienić doświadczeniami i kontaktami, zainspirować oraz wspierać.

Pierwsze spotkanie poświęcone było drzewom sędziwym oraz pomnikom przyrody.

Program spotkania objął następujące wykłady:

Pomniki przyrody – aspekty prawnemec. Magdalena Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska. Sp. z o.o.

Dlaczego warto chronić drzewa sędziwe? Doświadczenia  Fundacji EkoRozwoju w powoływaniu pomników przyrody. Wzory wniosków. Poradnik przyjaciół drzew – nowe treści. Magdalena Berezowska-Niedźwiedź, Fundacja EkoRozwoju

Po co i jak chronić drzewa – wprowadzenie do serii spotkań pn. “Ochrona drzew w praktyce”. Krzysztof Smolnicki, Fundacja EkoRozwoju

 

Działanie zrealizowane zostało w ramach przedsięwzięcia “Sieć strażników drzew” i finansowane w ramach Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca zarządzanego przez Fundację dla Polski.