Sieć strażników drzew

W ramach projektu “Sieć strażników drzew” realizujemy następujące działania:

A/ Identyfikacja co najmniej 120 inicjatyw na rzecz drzew,

Przygotowanie bazy podmiotów (organizacji, aktywistów, grup nieformalnych) prowadzących działania strażnicze i interwencyjne w celu ochrony drzew (w szczególności działających lokalnie), nawiązanie kontaktu z przedstawicielami, opracowanie przykładów podjętych przez nich inicjatyw (ustandaryzowany opis + dokumentacja fotograficzna). Zebrane inicjatywy obejmują zarówno skuteczne działania monitoringowe jak i interwencyjne, ale też kampanijne służące wywieraniu nacisku na lokalne władze (i włączające mieszkańców w decyzje dotyczące zarządzania zielenią).

 

 

B/ Mapa inicjatyw na rzecz drzew

Uruchomienie ogólnodostępnej mapy Strażników Drzew /Przyjaciół Drzew/ (dostępnej na stronie www.drzewa.org.pl lub na oddzielnej stronie powiązanej z nią). Baza ta ułatwi mieszkańcom znalezienie działających w ich pobliżu organizacji, które mogą ich wesprzeć w aktywności na rzecz drzew (a nam ułatwi to docelowo “wygaszanie” naszego punktu interwencyjnego i przekazywanie kompetencji w tym zakresie).

C/ Spotkanie sieciujące i aktywizujące strażników

Posłuży zapoznaniu się, wymianie doświadczeń, zaprezentowaniu Poradnika Przyjaciół Drzew
opracowanego przez Fundację, przeszkolenie z wybranych aspektów prawnych (m.in. na podstawie sprawy zainicjowanej i prowadzonej przez Fundację opisanej poniżej)

D/ Zapewnienie asysty prawnej

Zapewnienie asysty prawnej dla prowadzonej przez FER sprawy o nałożenie kary za zniszczenie drzew.

Osoba kontaktowa:
s.lubaczewska[@]eko.org.pl
Termin realizacji:
01-04-2021 do 30-11-2021
Status:
Zrealizowany

Działania finansowane w ramach Funduszu Obywatelskiego Wujca zarządzanego przez Fundację dla Polski, grant w wysokości 4900 PLN