Przybijmy piątkę dla drzew! Informacja medialna.

#DajmyDrzewomPrawo

We Wrocławiu wystartowała ogólnopolska akcja Dajmy Drzewom Prawo, w której aktywiści Ruchu Przyjaciół Drzew (ponad 300 inicjatyw w Polsce) podjęli działania dla ochrony prawnej drzew. Akcja zaczyna się od piątkowych spotkań, w czasie których do parlamentarzystów wysyłane są postulaty w obronie drzew oraz propozycje zmian prawnych. Spotkania mobilizujące lokalne społeczności w obronie drzew, będą realizowane cyklicznie w kolejne piątki w wielu miejscowościach w kraju. Kontynuacją akcji regionalnych są działania na poziomie krajowym.

 Już w ten wtorek (23.04.2024) w siedzibie Sejmu PR pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew, który ma wypracować niezbędne zmiany dla ich ochrony. Na spotkaniu będą dyskutowane propozycje aktualizacji w obszarach ważnych dla zapewnienia dobrej jakości życia, rozwoju zielonej infrastruktury oraz bezpieczeństwa ludzi (https://fer.org.pl/dajmy-drzewom-prawo-konferencja-prasowa/).

Ruch Przyjaciół Drzew przedstawia pięć kluczowych postulatów, dla realizacji najważniejszych celów ochrony drzew:

  1. Wprowadzenie realnej ochrony strefy korzeni drzew oraz zapobieżenie dewastacji koron poprzez nadmierne i nieuzasadnione ich przycinanie. 
  2. Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności, przy braku rozwiązań alternatywnych.
  3. Urealnienie wysokości opłat i kar za wycinkę, tak by uwzględniała wartość ekosystemową drzew.
  4. Naprawę mechanizmu nasadzeń zastępczych, tak by kompensowały rzeczywiste straty i zapewniały trwałość nowo sadzonych drzew.
  5. Zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach. 

“Aby wyciąć lub zniszczyć drzewo wystarczy chwila, aby je odtworzyć, potrzeba dziesiątek lat.  Wobec dziejącego się na naszych oczach kryzysu klimatycznego i ekologicznego potrzebujemy drzew teraz!” – komentuje w imieniu Ruchu Przyjaciół Drzew Sabina Lubaczewska z Fundacji EkoRozwoju – jedna z liderek krajowego ruchu dla drzew. Chrońmy drzewa, by one mogły nas chronić  i być dla nas bezpieczne – podsumowuje.

Drzewa są kluczowym elementem zielonej infrastruktury. W miastach chronią nas przed skrajnymi temperaturami, zanieczyszczeniami oraz powodziami błyskawicznymi, podnoszą jakość naszego życia. Na obszarach wiejskich zadrzewienia i aleje zwiększają plony, chroniąc uprawy przed suszą i wiatrem.

Chrońmy drzewa dla dobra ludzi!

Kontakt:

Sabina Lubaczewska / Fundacja EkoRozwoju, Ruch Przyjaciół Drzew – tel. 71-343-60-35, drzewa[@]org.pl

2024_04_20_DajmyDrzewomPrawo_info_MEDIALNE

 

Projekt „Dajmy Drzewom Prawo” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.