Wolontariat Europejski EVS – Klimat do zmiany!

Projekt EVS „Klimat do zmiany!” oparty był na długoterminowym wolontariacie (12 miesięcy).

Do projektu szukaliśmy zmotywowanych młodych osób, którym zależało na pogłębieniu wiedzy na temat środowiska, zmian klimatu, praw człowieka i dyskryminacji.  Zależało nam na ludziach, którzy chętni byli spróbowania swoich sił w edukacji nieformalnej, pracy z dziećmi i młodzieżą, i którzy byli otwarci na zmiany. W rezultacie wybraliśmy i gościliśmy 10 wolontariuszy z Albanii, Francji, Gruzji, Turcji i Ukrainy.

W ciągu 12 miesięcy nasi wolontariusze brali udział w działaniach edukacyjnych, społecznych i kulturalnych dziejących się w Fundacji (tworzenie i pomaganie w prowadzeniu otwartych spotkań, zajęć, warsztatów, wydarzeń itp.). Pomagali w codziennej pracy administracyjnej w Fundacji, a także wspierali naszych partnerów w prowadzeniu ich programów (projekty środowiskowe, kulturalne i edukacyjne, warsztaty integracyjne, kampanie ekologiczne i wiele innych).

Trzy główne obszary działań wolontariuszy to:
Edukacja i aktywność społeczna – edukacja ekologiczna, promocja dialogu międzykulturowego, integracja społeczna.
Kultura i animacja – działania wspierające artystyczną ekspresję dzieci i młodzieży, dające szansę na integrację ze społeczeństwem i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, promowanie różnorodności kulturowej i zwalczanie stereotypów.
Przyroda i infrastruktura – promocja zrównoważonego rozwoju, monitorowanie środowiska naturalnego, działania mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

Metody wyżej wymienionych działań opierały się głównie na edukacji nieformalnej i zostały podzielone na:

  • Projekty grupowe
  • Projekty indywidualne
  • Akcje społeczne

Więcej o działaniach naszych wolontariuszy na profilu na faceboooku EVS/ESC EkoCentrum  oraz instagramie EVS/ESC EkoCentrum

Osoba kontaktowa:
Agata Mazurkiewicz, a.mazurkiewicz@fer.org.pl
Termin realizacji:
wrzesień 2018 - luty 2020
Status:
Zrealizowany

Projekt „Klimat dla zmiany!” odbywał się w ramach Wolontariatu Europejskiego będącego częścią Programu Erasmus+ finansowanego ze środków Unii Europejskiej