Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju

Projekt „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju” ma na celu angażowanie i sieciowanie na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa jakim są drzewa, aleje, szpalery. W ramach projektu:

  • Odpowiadamy na potrzebę sieciowania i wzmacniania aktywistów działających na rzecz ochrony drzew jako kluczowego elementu zielonej infrastruktury, który to element podnosi znacząco jakość życia (szczególnie w kontekście zmian klimatu). Zrealizujemy cykl spotkań sieciujących, gdzie rozmawiać będziemy o potrzebach i wypracowujemy wspólną strategię działania.
  • Prowadzimy  Akademię Przyjaciół Drzew i przekazujemy najnowszą wiedzę m.in. dotyczącą standardów ochrony drzew: diagnostyki, ochrony na placu budowy oraz dzielimy się naszymi umiejętnościami w zakresie prowadzenia interwencji.
  • Poprzez wypracowanie narzędzi promocyjno-edukacyjno-komunikacyjnych zwiększamy możliwości oddziaływania aktywistów.
  • Opracowane karty/instrukcje “Krok po kroku dla Drzew” (obejmujące 10 tematów i stanowiące dekalog przyjaciela drzew) ułatwiać będą poruszanie się w gąszczu przepisów i tłumaczą najważniejsze zagadnienia ważne dla ochrony drzew.
  • Portal petycyjny pomoże wywierać wpływ na władze lokalne i da możliwość angażowania mieszkańców (dodatkowo umożliwi lokalnym ngo na kontakt z mieszkańcami, czego nie zapewniają obecnie rozpowszechnione portale petycyjne).
  • Wspólnie z aktywistami przeprowadzimy wydarzenia lub będziemy w nich uczestniczyć, m.in. w celu wsparcia rozwiązań lokalnych problemów z drzewami.
  • Pomagamy formalizować się grupom niezrzeszonym i uczymy jak brać udział w postępowaniach administracyjnych, a poprzez uzupełnienie Mapy Przyjaciół Drzew (Zielona Polska) pomagamy również docierać mieszkańcom do w/w aktywistów.
  • Wspieramy merytorycznie i organizacyjnie interwencje na rzecz drzew (i aktywistów  je prowadzących).

 

Osoba kontaktowa:
s.lubaczewska[@]eko.org.pl
Termin realizacji:
01-06-2021 do 31-12-2022
Status:
Zrealizowany

Projekt “Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju” finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030