DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY

Głównym kierunkiem działań w projekcie jest opracowanie wytycznych i standardów utrzymania drzew jako zielonej infrastruktury w Polsce i w Niemczech. Powstają one przy udziale ekspertów oraz przedstawicieli instytucji, którym mają służyć.

Opracowane wytyczne i standardy będą rozpowszechniane i przekazywane praktykom do stosowania. Będziemy je rozpowszechniać także w innych krajach Europy i działać na rzecz większego docenienia znaczenia drzew w Unii Europejskiej. Zamierzamy pracować nad następującymi głównymi obszarami tematycznymi dotyczącymi drzew jako zielonej infrastruktury:

  • Drzewa w miastach – jak maksymalizować pożytki z nich płynące dla mieszkańców.
  • Drzewa w krajobrazie rolniczym – ich rola w sprzyjaniu produkcji rolnej.
  • Drzewa przydrożne – jak je optymalnie utrzymywać i jak poprawić bezpieczeństwo ruchu w alejach.
  • Wyzwania dla utrzymania drzew wynikające ze zmian klimatycznych i globalnego handlu, w tym inwazyjne choroby i szkodniki.
  • Drzewa wzdłuż szlaków wodnych – czyli zielona infrastruktura wzdłuż błękitnej infrastruktury.

 

Drugim kierunkiem działania jest wspieranie Przyjaciół drzew, czyli społeczników, którzy o drzewa dbają i nimi się opiekują. Będziemy ich zaopatrywać w wiedzę, żeby czynili to kompetentnie i żeby stawali się partnerami samorządów w wysiłkach na rzecz zazieleniania miast i wsi.

Zainteresowanych uzyskaniem więcej informacji o przebiegu projektu i jego efektach zapraszamy  na stronę www.drzewa.org.pl oraz do śledzenia naszego profilu społecznościowego na Facebooku: https://www.facebook.com/DrogiDlaNatury/

Osoba kontaktowa:
Termin realizacji:
Status:
Realizowany

Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna i niemiecką organizacją BUND (oddział meklembursko-pomorski ze Schwerina).

Realizacja projektu rozpoczęła się w końcu  2016 roku, planowane zakończenie w 2021.

Dofinansowanie działań jest zapewniane przede wszystkim przez Program LIFE Unii Europejskiej, w ramach przedsięwzięcia pn. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”,

Działania prowadzone przez Fundację EkoRozwoju dofinansowano ponadto ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (wfosigw.wroclaw.pl), w ramach przedsięwzięcia pn.: „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy – działania na terenie Dolnego Śląska”, o  wartości ogólnej 625 345,31 zł, z czego z dotacji WFOŚiGW 425 470,00 zł
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Drzewa dla zielonej infrastruktury Wielkopolski – opracowanie i rozpowszechnianie standardów gosp. zadrzewieniami przez grupy eksperckie, publikacje, warsztaty, seminaria, szkolenia i aud. W mediach – Część I”

Działania prowadzone przez Eko-Inicjatywę dofinansowano ponadto ze środków:

  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ostatnio w projekcie: