DRZEWA DLA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY EUROPY

W październiku 2016 r. rozpoczęliśmy realizację polsko-niemieckiego projektu pt. „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” (LIFE15 GIE/PL/000959) finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+.

Celem naszych działań jest poprawa sposobu gospodarowania drzewami, które są kluczowymi elementami zielonej infrastruktury, a które są systematycznie rugowane z naszego krajobrazu lub bezmyślnie niszczone.

Tworzymy standardy, wytyczne  dobre praktyki, które pomogą zarządcom drzew należycie o nie dbać. Wspieramy społeczny udział w ochronie drzew i szkolimy aktywistów. Pozyskujemy szerokie poparcie dla potrzeb zachowania zieleni wysokiej wśród obywateli i decydentów. Tworzymy platformę współpracy i wymianę wiedzy.

Standardy utrzymania, diagnostyki i ochrony drzew powstają przy udziale ekspertów oraz przedstawicieli instytucji, którym mają służyć. Pracujemy nad następującymi głównymi obszarami tematycznymi dotyczącymi drzew jako zielonej infrastruktury:

  • Jak prowadzić inspekcję drzew oraz wykonywać cięcia i pielęgnacje.
  • Drzewa w krajobrazie rolniczym – ich rola w sprzyjaniu produkcji rolnej.
  • Drzewa przydrożne – jak je optymalnie utrzymywać i jak poprawić bezpieczeństwo ruchu w alejach.
  • Wyzwania dla utrzymania drzew wynikające ze zmian klimatycznych i globalnego handlu, w tym inwazyjne choroby i szkodniki.
  • Drzewa wzdłuż szlaków wodnych – czyli zielona infrastruktura wzdłuż błękitnej infrastruktury.

Wytyczne i standardy są opracowywane w ramach pracy grup roboczych, następnie są konsultowane  i rozpowszechniane – przekazywane praktykom do stosowania. Będziemy je rozpowszechniać także w innych krajach Europy i działać na rzecz większego docenienia znaczenia drzew w Unii Europejskiej.

Dodatkowym zadaniem wdrożeniowym projektu jest stworzenie szerokiej bazy danych „Drzewa pod Kontrolą – CheckTrees” o drzewach w miejscach publicznych, niezależnie od ich zarządcy lub właściciela, aby umożliwić ich skuteczną kontrolę i zarządzanie. Dzięki współpracy z wiodącymi instytucjami akademickimi i prywatnymi firmami, zamierzamy stworzyć szeroką platformę informacyjną, która pomoże w dalszym wykorzystaniu informacji z portalu.

Ważnym kierunkiem działania jest wspieranie Przyjaciół drzew, czyli społeczników, którzy o drzewa dbają i nimi się opiekują. W ramach Akademii Przyjaciół Drzew zaopatrujemy ich w wiedzę, żeby czynili to kompetentnie i żeby stawali się partnerami samorządów w wysiłkach na rzecz zazieleniania miast i wsi. Dla nich oraz dla zarządców drzew realizujemy coroczne spotkanie Forum Przyjaciół Drzew, które daje przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń.

Zainteresowanych uzyskaniem więcej informacji o przebiegu projektu i jego efektach zapraszamy  na stronę www.drzewa.org.pl oraz do śledzenia naszego profilu społecznościowego na Facebooku: https://www.facebook.com/DrogiDlaNatury/

Osoba kontaktowa:
d.chmielowiec@fer.org.pl
Termin realizacji:
16/09/2016 - 31/12/2021
Status:
Zrealizowany

Projekt jest realizowany przez Fundację EkoRozwoju z Wrocławia w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa z Kwidzyna i niemiecką organizacją BUND (oddział meklembursko-pomorski ze Schwerina).

Dofinansowanie działań jest zapewniane przede wszystkim przez Program LIFE + Unii Europejskiej, w ramach przedsięwzięcia
LIFE15 GIE/PL/000959  pn. „Trees for Europe’s Green Infrastructure”

ponadto ze środków:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy – działania na terenie Dolnego Śląska”

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Drzewa dla zielonej infrastruktury Wielkopolski – opracowanie i rozpowszechnianie standardów gosp. zadrzewieniami przez grupy eksperckie, publikacje, warsztaty, seminaria, szkolenia i aud. W mediach – Część I”

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Fundacji im. Stefana Batorego

a po stronie niemieckiej z

Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 1.536,021 €, w tym część Fundacji EkoRozwoju wynosi 780 tys. €