Unia Europejska uznaje aleje – nareszcie

Unia Europejska uznaje aleje – nareszcie

Drzewa poza lasami były dotąd w Unii Europejskiej najbardziej niedocenianym rodzajem zielonej infrastruktury. To się właśnie zmieniło dzięki wysiłkom Fundacji EkoRozwoju. Jednym z głównym celów prowadzonego z Eko-Inicjatywą i BUND MV projektu LIFE „Drzewa dla zielonej infrastruktury Europy” było wypracowanie dla alej i innych zadrzewień znaczącej pozycji w regulacjach unijnych. W opublikowanej niedawno unijnej Strategii Leśnictwa znalazł się załącznik o inicjatywie posadzenia 3 miliardów nowych drzew (“The 3 Billion Tree Planting Pledge For 2030”). Na stronie 43 mamy punkt 3.3.5. Drzewa wzdłuż infrastruktur, stanowiący m. in., że drzewa mogą być zintegrowane z infrastrukturą transportową i energetyczną, drogami, liniami kolejowymi oraz brzegami kanałów. Uznano także rolę drzew dla wiązania węgla, redukcji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, cienia, a także dla tworzenia różnorodności siedlisk. Dokument również docenia rolę drzew miejskich i na obszarach rolniczych (w tym agroforestry, czyli uprawy rolno-drzewne). Umocowanie alej w europejskiej strategii pomoże w pracy na rzecz ich ochrony i odtwarzania, zwłaszcza w kontekście projektów finansowanych ze środków unijnych.

Link do dokumentu: https://ec.europa.eu/environment/pdf/forests/swd_3bn_trees.pdf