„Park Południowy dla mieszkańców, nie dla wybrańców!”

Wsparcia udzielamy w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.

 

Sprawa rewitalizacji terenu kortów tenisowych we Wrocławiu przy ul. Pułtuskiej, terenu historycznie będącego częścią Parku Południowego, rozwinęła się w publiczną kontrowersję i zaangażowała wiele osób i podmiotów, dla których dobro rosnących tam drzew jest ważne. Dlatego aktywnie włączyliśmy się w pomoc mieszkańcom i aktywistom.

W 2021 roku Gmina Wrocław przekazała teren kortów tenisowych spółce WCT Spartan, która zarządza obiektami sportowo-rekreacyjnymi we Wrocławiu. Na początku stycznia 2022 WCT Spartan, po przeanalizowaniu wniosków z konsultacji społecznych, przedstawił koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budowy zadaszonych kortów tenisowych i budynku kortowego. Niestety przedstawionej koncepcji nie da się zrealizować bez dużych szkód dla drzew: część drzew z czasem zamrze albo się przewróci. Teren można zrewaloryzować przy zachowaniu drzew, ale wymaga to przede wszystkim gruntownej inwentaryzacji zieleni.

Prężnie działająca Rada Osiedla Borek zwróciła się o opinię w sprawie wpływu planowanej inwestycji – rewitalizacji terenu kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej, (zlokalizowanych we wsch. cz. zabytkowego Parku Południowego we Wrocławiu) na cenny drzewostan parkowy do dr Piotr Tyszko-Chmielowiec – eksperta arborystycznego, Dyrektora Instytutu Drzewa oraz współpracownika Fundacji EkoRozowju (opinia udostępniona poniżej i w pliku PDF: Opinia Pultuska PTCh 140222).

W w/w sprawie merytoryczny głos i negatywną opinia odnosząca się do planowanej inwestycji zaprezentowała dr I. Bińkowska, historyk sztuki specjalista w dziedzinie zabytkowych założeń parkowych i ogrodowych – z opinią Pani dr Iwony Bińkowskiej można zapoznać się tu: https://www.facebook.com/radaosiedlaborek/posts/992196878047580.

Aktywiści, obawiając się, iż teren po przejęciu przez spółkę WCT Spartan zostanie ogrodzony przygotowali petycję pod hasłem: „Park Południowy dla mieszkańców, nie dla wybrańców!”, nawiązując do Juliusa Schottländera, który w 1877 roku przekazywał teren pod Park Południowy miastu Breslau. Uczynił to pod jednym warunkiem: że będzie on służył wszystkim mieszkańcom.

Dla wszystkich zaangażowanych podmiotów  sprawą oczywistą jest potrzeba rewitalizacji tego miejsca. Dzięki nawiązanemu dialogowi w temacie planowanej inwestycji mamy nadzieję, ze planowana rewitalizacja zostanie zrealizowana w poszanowaniu zieleni i nie będzie kolejną „patorewitalizacją”, gdzie rosnące drzewa zastąpiono betonem. Warto przypomnieć, iż wymagania co do ochrony drzew na budowie są także umocowane w zarządzeniu Prezydenta Wrocławia. Rozpoczęta dyskusja o rewaloryzacji kortów może być dobrym początkiem procesu prowadzącego do rozwiązania optymalnego dla drzew i dla użytkowników terenu. Mamy nadzieję, że proces ten potwierdzi wizerunek Wrocławia jako miasta, które dba o swoją historyczną zieleń. Wiele dobrego w tym zakresie się dzieje i także tym razem trzymamy kciuki za optymalną decyzję.