Mapa inicjatyw na rzecz drzew już jest!

Zidentyfikowaliśmy i umieściliśmy na mapie (dostępnej na stronie drzewa.org.pl/przyjaciele-drzew/) 120 inicjatyw działających na rzecz drzew . Klikając na znaczniki dowiesz się więcej o inicjatywach w obronie drzew. Kolorem zielonym oznaczyliśmy organizacje, które w wypadku postępowań administracyjnych mają więcej uprawnień niż niesformalizowane ruchy (kolor pomarańczowy).

81 z poniższych inicjatyw to grupy niezrzeszone, 39 to fundacje lub stowarzyszenia.

Jak widać na mapie inicjatywy rozmieszczone są na terenie całego kraju co świadczy o dużym zaangażowaniu społeczeństwa w ochronę drzew oraz ukazuje, ze zarówno mieszkańcy dużych miast jak i małych miejscowości dostrzegają problemy dotyczące usuwania drzew z przestrzeni publicznej.

Aktywiści i społecznicy są zaangażowani w realizację działań o różnym charakterze:

  • strażniczym jak np. Społeczni Strażnicy Drzew z Rzeszowa. Swoje działania skupiają głównie na monitorowaniu: zabiegów redukujących korony drzewa, uszkodzeń pnia drzew, prac ziemnych w obrębie korzeni drzew, składowania materiałów, obciążenia, zmiany w strukturze gleby w obrysie korony drzew, przestrzegania decyzji w zakresie nasadzeń kompensacyjnych. Grupa aktywistów stara się zapobiegać nieuzasadnionym wycinkom drzew w obrębie procedur od wniosku o wycięcie drzewa po decyzję.)
  • edukacyjnym, np. Zieleń w Miastach – poprzez liczne przykłady z kraju i ze świata uczą, w jaki sposób można wprowadzać zieleń do naszych miast tak, aby służyła nam i lokalnemu środowisku,
  • prawnym, np. Inicjatywa społeczna FOTA4Climate proponuje, aby wprowadzić na terenie kraju moratorium na wycinanie i niszczenie drzew na terenach zurbanizowanych. Powołanie szerokiego frontu społecznego organizacji przyrodniczych, ekologicznych i klimatycznych, a także wszystkich obywateli RP na rzecz zatrzymania tych katastrofalnych procesów i pilnej zmiany prawa,
  • interwencyjnym, np., Ratujmy drzewa przy Kościółku na Puszczy – mieszkańcy Sompolina walczyli o stare, blisko stuletnie drzewa, które zostały przeznaczone do usunięcia. Dzięki zaangażowaniu dużej grupy osób oraz dobrej woli włodarza i parafii drzewa udało się ocalić),
  • ukazującym piękno drzew, np. Klub Gaja – Od 2003 roku stowarzyszenie realizuje program Święto Drzewa, w ramach którego zachęca do sadzenia drzew, opieki nad nimi oraz popularyzowania wiedzy na temat roli drzew, potrzeby ich sadzenia i ochrony zarówno w lasach jak i na terenach zurbanizowanych. Co roku, 10 października Klub Gaja inicjuje społeczne inicjatywy na rzecz sadzenia i ochrony drzew, które realizowane są w całym kraju od małych miejscowości po całe powiaty.

Mamy nadzieję, że zgromadzone przez nas w jednym miejscu inicjatywy ułatwią Przyjaciołom Drzew współpracę oraz zainspirują ich do podejmowania działań. W załączniku można pobrać zestawienie inicjatyw w wersji tabelarycznej: INICJATYWY NA RZECZ DRZEW Fundusz Wujca

 

Działanie zrealizowane zostało w ramach przedsięwzięcia „Sieć strażników drzew” i finansowane w ramach Funduszu  Obywatelskiego im. Henryka Wujca zarządzanego przez Fundację dla Polski.