Opinia prawna dot. pomników przyrody

W naszej praktyce zdarzają się sytuacje, gdy my jako Fundacja lub osoby z nami współpracujące składają do rady gminy (miasta) wniosek o ustanowienie konkretnego drzewa (drzew) pomnikiem przyrody, jednak odpowiedź (odmowna) na ten wniosek przesyłana jest przez urzędników urzędu gminy (miasta), a nie przez radę. Czy jest to postępowanie prawidłowe? Czy wniosek kierowany do rady gminy może być załatwiony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zamiast przez radę?

Poniższa opinia 2022.02.28-Wniosek o pomnik-Opinia dotyczy tego jak, zgodnie z prawem, powinien wyglądać tryb rozpatrywania wniosku złożonego do rady gminy.

Nie obejmuje ona rozważania i oceny czy dane drzewo powinno, czy nie powinno być objęte ochroną jako pomnik przyrody. Kwestia ustanowienia pomnika leży w gestii rady gminy, która ma kompetencję w sprawie podjęcia uchwały w tym zakresie.

 

Opinia prawna sporządzona została przez mec. Magdalenę Bar z kancelarii Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy. Prawo gospodarcze i ochrony środowiska, sp. z o.o. we Wrocławiu na zlecenie Fundacji Ekorozwoju, w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.