We Act

For Human and Nature

Since 1991

We Act

For Human and Nature

Since 1991

We Act

For Human and Nature

Since 1991

The Foundation for Sustainable Development Mission

Eco (Greek οἶκος) means home. We want the idea of ​​sustainable development to be its foundation. We are convinced that caring for our fragile and limited earth resources and the need to meet the biggest challenge in the history of civilization, which is the climate crisis, require connecting people, various scientific disciplines and dispersed areas of social activity.

We want to enjoy the stunning beauty of nature and not lose sight of the needs of all sentient beings, which is why we work to protect nature, clean air and a stable climate as well as food sovereignty and a community based on mutual respect.

We implement our mission not only in Poland, but also in many other European countries – from Portugal to Georgia. We prefer the principle of cooperation instead of competitiveness, which is why we operate side by side with other social and ecological organizations as members of the Polish Green Network and Climate Coalition.

Who we are?

FER is made up of people acting in accordance with its mission. The Board of the Foundation develops annual and long-term plans for the program and economic activities of the Foundation and deals with their implementation. (more in the statute). The Board also adopts reports on the Foundation’s activities and balance sheets (see reports). The Foundation’s Council, in accordance with the statute, controls the work of the Board and sets annual and long-term programs of the Foundation’s activity.

Prezes Fundacji EkoRozwoju, jeden z liderów Dolnośląskiego Alarmu Smogowego. Zaangażowany w działalność ruchu ekologicznego od 1986 roku. Ukończył hydrogeologię na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowe studia z zakresu ochrony środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W Fundacji realizuje i nadzoruje projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju, w tym efektywności energetycznej, poprawy jakości powietrza i przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu, ruchu rowerowego, ograniczania ilości odpadów, ekoturystyki oraz czynnej ochrony przyrody. Zaangażowany w ruch ochrony drzew, m.in. jako uczestnik protestów w obronie parków we Wrocławiu. W latach 1995–2011 redaktor naczelny wychodzącego we Wrocławiu magazynu ekologicznego „Kropla”. Członek Rady Fundacji Doliny Baryczy. Tutor w Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Krzysztof SmolnickiPrezes

Od 2000 roku zaangażowana w ochronę przyrody, m.in. w tworzenie planów i programów ochrony dla parków, rezerwatów i obszarów Natura 2000. Od 2009 roku w Fundacji EkoRozwoju koordynatorka projektów strażniczych oceniających skuteczności wdrażania i przestrzegania prawa z zakresu ochrony drzew i siedlisk przyrodniczych oraz wspierających tworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Autorka i redaktorka wielu publikacji. Promotorka i współliderka projektów „zielonych” do budżetów obywatelskich. Wiceprezeska Fundacji EkoRozwoju.

Sabina LubaczewskaWiceprezes

Z wykształcenia filozof przyrody i Certyfikowany Inspektor Drzew. W zespole Fundacji EkoRozwoju działa formalnie od 1997 roku, choć korzenie współpracy sięgają lat 80-tych oraz ruchu „Wolność i Pokój”. Prowadziła projekty skoncentrowane na tworzeniu dodatkowych źródeł dochodu dla mieszkańców obszarów przyrodniczo cennych. Inicjatorka działań w Dolinie Baryczy, współtwórczyni Lokalnej Grupy Działania LEADER+ na obszarze tamtejszej ostoi ptasiej (Natura 2000). Liderka, koordynatorka i animatorka w programach Drogi dla Natury oraz Drzewa dla zielonej infrastruktury. Wiceprezeska Fundacji EkoRozwoju.

Dorota Chmielowiec-TyszkoWiceprezes

absolwentka studiów międzynarodowych UWr, wieloletnia koordynatorka projektów współpracy rozwojowej na Ukrainie, w Gruzji i Kirgistanie. Koordynatorka prac EkoCentrum Wrocław. Interesuje się tematami pograniczu problematyki praw człowieka, świadomej konsumpcji i aktywizacji społecznej. Wiceprezeska Fundacji EkoRozwoju.

Katarzyna ZarembaWiceprezes

Ukończyła ochronę środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja: antropologia).  Miłośniczka przyrody, górskich wycieczek i propagatorka zdrowego stylu życia. Od 2005 roku realizuje projekty, których wspólnym wątkiem jest zrównoważony rozwój, ochrona przyrody i społeczeństwo obywatelskie. Zaangażowana w działania związane z ochroną zagrożonych siedlisk w ramach projektów Strażnicy Natury 2000, Na straży drzew oraz Obywatel na straży drzew.

Magdalena Berezowska-Niedźwiedź

Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia na Uniwersytecie Ludowym Rzemiosła Artystycznego w Woli Sękowej. Przygodę z Fundacją rozpoczęła w 2010 roku jako asystentka w projekcie wspierającym turystykę przyjazną przyrodzie. Od lat działa na rzecz promocji regionu Doliny Baryczy organizując festiwal Odloty oraz program wiosek tematycznych. Współtworzy i realizuje projekty z zakresu terenowej edukacji przyrodniczej. Edukatorka EkoCentrum.

Agnieszka Duduś-Czuryło

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2011 roku koordynatorka administracyjna i finansowa programu Drogi dla Natury. Obecnie czuwa nad finansami projektu Drzewa dla zielonej infrastruktury. Prywatnie – tańczy w ekipie Raw Bgirls Crew.

Małgorzata Konat

Absolwentka kulturoznawstwa i filologii indyjskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się prowadzeniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz miejskimi instytucjami kultury. W Fundacji odpowiada za koordynacją działań wolontariuszy w ramach programu EVS oraz realizację projektów z zakresu edukacji międzykulturowej.

Agata Mazurkiewicz

Ekonomistka i menadżerka kultury (UWr). Koordynatorka i uczestniczka wielu międzynarodowych projektów społecznych i kulturalnych, w tym festiwalu “Cyrkulacje”. Popularyzatorka tańca współczesnego. Współzałożycielka Obywatelskiej Rady Kultury we Wrocławiu. W Fundacji odpowiada za zarządzanie działalnością EkoCentrum oraz tworzenie i realizację oferty dla biznesu.

Emilia Militowska

Od 2006 r. prowadzi warsztaty z zakresu szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej. W latach 2003-2016 koordynatorka i współtwórczyni Jarmarków Ekologicznych. Od 2014 roku działa w europejskiej sieci URGENCI nad rozwojem współpracy między konsumentami i lokalnymi producentami w ramach grup RWS (Rolnictwo Wspierane Społecznie, ang. Community Supported Agriculture, CSA). Zajmuje się problematyką miejskiego ogrodnictwa, świadomej konsumpcji oraz tzw. small scale living. Wspiera ideę lokalnych społeczności opartych o ekonomię społeczną, w których dostęp do dobrej, lokalnej żywności jest podstawowym prawem każdej osoby. Edukatorka EkoCentrum Wrocław.

Monika Onyszkiewicz

Ukończyła filozofię (UWr) z uprawnieniami pedagogicznymi, obecnie kończy psychologię (SWPS). Od 2008 r. uczestniczy w realizacji projektów dotyczących edukacji ekologicznej, edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. W Fundacji odpowiedzialna za tworzenie, koordynację i realizację projektów edukacyjnych. Prowadzi zajęcia dot. gospodarki odpadami, zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji, zmian klimatu, praw człowieka i zwierząt oraz ochrony przyrody. Koordynatorka licznych działań i akcji ekologiczno-edukacyjnych, posiada doświadczenie w realizacji aktywnych zajęć ekologicznych przeznaczonych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych (w tym nauczycieli i studentów) i seniorów. Udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym depresji klimatycznej. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych, a także licznych kursów przygotowujących do prowadzenia aktywnej edukacji ekologicznej i globalnej. Edukatorka EkoCentrum Wrocław i aktywistka klimatyczna.

Aneta Osuch

Aktor filmowy i teatralny, reżyser filmów dokumentalnych, dziennikarz. Twórca programu Zielonym do góry – pierwszego w historii polskiej telewizji cyklicznego magazynu o tematyce ekologicznej. W Fundacji odpowiedzialny za public relations oraz koordynację działań promocyjnych.

Mariusz Prasał

Odpowiada za obsługę księgową i finansową działalności Fundacji. Koordynator dolnośląskiej kampanii edukacyjnej Dobra Atmosfera.

Andrzej Pytel

Absolwentka ochrony środowiska. W Fundacji EkoRozwoju odpowiada za projekty z zakresu ochrony przyrody oraz terenowej edukacji przyrodniczej. Twórczyni programów restytucji niepylaka apollo i przeplatki maturny, które doprowadziły do odtworzenia populacji tych gatunków w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych dotyczących ekologii różnych grup organizmów (gryzonie, ptaki, wodne makrobezkręgowce). Autorka scenariuszy edukacyjnych z zakresu ochrony przyrody i sieci Natura 2000. Edukatorka EkoCentrum Wrocław.

Monika Szyrmer

Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie (mgr inż. leśnik) oraz Virginia Tech w Blacksburgu, w USA (doktor nauk leśnych). Znawca drzew i ich adwokat, pomysłodawca i lider programów Drogi dla Natury oraz Drzewa dla zielonej infrastruktury, wykładowca i współautor publikacji. Działał także na rzecz przyrody i rozwoju wsi w Dolinie Baryczy, organizował współpracę polsko-ukraińską, pracował jako wolontariusz przy budowie szkoły w Afryce. Dyrektor Instytutu Drzewa, który przygotowuje ekspertyzy oraz oferuje profesjonalne szkolenia z zakresu wiedzy na temat drzew.

Piotr Tyszko-Chmielowiec

Tłumacz, redaktor, edukator, z wykształcenia polonista (UJ) studiował również filozofię (PAT) oraz informatykę stosowaną (UEK). W Fundacji odpowiada za promocję projektów, prowadzenie mediów społecznościowych oraz tworzenie tekstów, infografik i materiałów edukacyjnych. Edukator EkoCentrum Wrocław. Zaangażowany w projekty związane m.in. z problematyką zmian klimatu i jakości powietrza, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji, praw człowieka i praw zwierząt. Absolwent Szkoły Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz licznych kursów i szkoleń przygotowujących do roli edukatora, trenera i kampaniera. Aktywista Dolnośląskiego Alarmu Smogowego

Arkadiusz Wierzba

Arborysta, leśnik. Współpracownik programów Drogi dla Natury oraz Drzewa dla zielonej infrastruktury. Ukończył studia leśne na Uniwersytecie w Aberdeen oraz liczne kursy specjalistyczne związane z diagnostyką drzew w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii, w tym między innymi. Jest współautorem i redaktorem artykułów oraz publikacji na temat drzew w otoczeniu ludzi, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i brytyjskiego Towarzystwa Arborystycznego (Arboricultural Association)

Kamil Witkoś

Support us

We fight for clean air and a stable climate, because we want everyone to take a deep breath without worrying about their health and life. We plant trees and teach how to cultivate them, because they are our natural allies. We promote a balanced plant diet, based on local and seasonal products, because solutions beneficial to the environment improve our quality of life. We teach care for the common good and act for peaceful inter-group cooperation, because without solidarity and mutual respect, we will not be able to solve common problems. You can support us in various ways.

Zobacz jak nas wesprzeć

The data provided, along with the amount of donation, are processed by the Eco-Development Foundation (ul. Św. Wincentego 25a, 52-252 Wrocław) in order to implement the donation agreement. Providing an email address is voluntary, but necessary to make a donation via the Przelewy24 service. The payer has the right to access his data, rectify it, delete or limit processing. We provide more information on how personal data is processed by the Eco-Development Foundation in the privacy policy.

Write to Us

VISIT US
Our headquarters is EkoCentrum Wrocław:
ul. Św. Wincentego 25 A, C
50-252 Wroclaw

Open:
Monday Friday
9am – 5pm

CALL US
tel/fax: 71-343-60-35, 71-324-17-41

Write to Us
biuro@eko.org.pl
  I hereby accept the privacy policy of this website and agree to the processing of my personal data provided above by the Personal Data Administrator (ADO). The administrator of Personal Data (ADO) provided by you as part of the contact form and newsletter is the Eco-Development Foundation, ul. St. Wincentego 25A, C, 50-252 Wrocław KRS: 0000178876, e-mail biuro@eko.org.pl , tel. (71) -343-60-35).

  See more

  ADO processes the transferred personal data in compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection), pursuant to art. 6 clause 1 letter a) of this Regulation.

  The data will be processed based on the consent given, for the purposes of ongoing contact with the user, based on the above contact form. Withdrawal of consent or objection to the processing of this data is completely voluntary and admissible at any time, however, without this data it will not be possible to contact the user. The data will be processed for the period of current contact or until the consent is withdrawn or objection to processing is given.

  You have the right to access the content of personal data provided, the right to amend, supplement, update, correct it, as well as the right to object at any time to the processing of data, as well as to request their removal. You also have the right to lodge a complaint regarding processing with the President of the Office for Personal Data Protection.

  Do you have a question?

  Write to us