Suwerenność żywnościowa to możliwość ochrony oraz regulacji przez lokalną społeczność swojej produkcji rolnej i handlu żywnością, a także możliwość decydowania, do jakiego stopnia chcą być samowystarczalne żywnościowo. W naszych działaniach skupiamy się na promowaniu odpowiedzialnych postaw wszystkich mieszkańców, wspieraniu lokalnych i ekologicznych wytwórców żywności oraz edukacji: zarówno rolników, jak i kupujących. Żywność to nie towar, tylko ważny element lokalnej kultury, bioróżnorodności oraz relacji społecznych.