EkoCentrum Online: zajęcia otwarte

Ostatnie lata z pandemią w tle nauczyły nas wszystkich, że prowadzenie zajęć w kontakcie bezpośrednim jest niewskazane lub po prostu niemożliwe. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że tematy poruszane przez nas (i szereg innych organizacji oraz ośrodków ekologicznych) są dziś jeszcze bardziej palące i aktualne. Chcemy w tym krytycznym momencie wesprzeć edukatorki i edukatorów w wypracowaniu atrakcyjnych form edukacji ekologicznej online – solidnej merytorycznie, docierające do szerokiej grupy odbiorców i poruszające ważne tematy, takie jak klimat, smog czy żywność. W grudniu zapraszamy na otwarte zajęcia dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem przygotowanych przez nas pomysłów.

Zajęcia, w zależności od tematyki, będą się odbywały na platformie Zoom lub ClickMeeting. Każde z nich trwa 2 godziny zegarowe. Podczas zajęć zajmiemy się nie tylko samym tematem, ale i sposobem jego prezentacji. Przygotowane przez nas scenariusze opierają się na metodach aktywnych z wykorzystaniem interaktywnych aplikacji do prowadzenia warsztatów w wersji zdalnej lub hybrydowej, takich jak ankiety, quizy i padlety. Proponowane przez nas pomysły mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia zarówno pojedynczych lekcji, jak i całego cyklu zajęć lub warsztatu.

Aby wziąć udział w szkoleniu, należy 👉 wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na podany w zgłoszeniu adres mailowy, najpóźniej dzień przed zajęciami, zostanie przesłany link do wydarzenia z instrukcją logowania. Warsztaty poświęcone wybranej problematyce odbędą się w następujących terminach:

  • Klimat, 9 grudnia, 17:00-19:00
  • Smog, 13 grudnia, 17:00-19:00
  • Żywność, 14 grudnia, 17:00-19

Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY. Uczestniczki i uczestnicy po jego zakończeniu otrzymują scenariusz w formie prezentacji, który umożliwia samodzielne poprowadzenie zajęć. Szkolenie jest skierowane nie tylko do nauczycielek i nauczycieli oraz edukatorek i edukatorów, ale także wszelkich osób zainteresowanych prowadzeniem zajęć lub spotkań online metodami aktywnymi. W ramach projektu, który potrwa do marca 2022 roku możliwe jest równie zorganizowane zajęć online dla zorganizowanej grupy, poświęcone wybranemu tematowi. Dostępne tematy oraz szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu: https://fer.org.pl/projekty/ekocentrum-online/