EkoCentrum Online

Czy zajęcia, lekcje lub warsztaty online to smutna konieczność, której nie sposób zrealizować w przystępny sposób z wykorzystaniem metod aktywnych? W projekcie #EkoCentrumOnline rzucamy wyzwanie temu przekonaniu. Nasz zespół edukacyjny oczywiście najbardziej ceni sobie możliwość pracy w kontakcie bezpośrednim, ale ostatnie lata z pandemią w tle nauczyły nas wszystkich, że czasami jest to niewskazane lub po prostu niemożliwe. Jednocześnie jesteśmy przekonani, że poruszane przez nas i szereg innych organizacji oraz ośrodków ekologicznych tematy stają się coraz bardziej palące i aktualne. Chcemy w tym krytycznym momencie wesprzeć edukatorki i edukatorów w wypracowaniu atrakcyjnych form edukacji ekologicznej online – solidnej merytorycznie, docierające do szerokiej grupy odbiorców i poruszające ważne tematy, takie jak klimat, smog, suwerenność żywnościowa, zrównoważony transport czy bioróżnorodność.

Projekt #EkoCentrumOnline ma na celu wsparcie edukatorek i edukatorów ekologicznych w odpowiedzi na przeszkody w realizacji zajęć związane z pandemią COVID-19. W sposób drastyczny zmieniły się nasze warunki pracy, mamy utrudniony kontakt z uczestnikami warsztatów i szkoleń (kontakt, który uznajemy za najważniejszy element skutecznej edukacji), duża część edukatorek i edukatorów nie posiada wystarczających umiejętności technicznych, by z łatwością kontynuować pracę w formule online. W efekcie spora część organizacji staje w obliczu problemów z utrzymaniem swojej działalności.

 

W projekcie opracowaliśmy 8 pilotażowych scenariuszy edukacyjnych online. Ich tematyka skupia się na najważniejszych tematach poruszanych w edukacji ekologicznej w EkoCentrum. Scenariusze zajęć mają postać prezentacji  i opierają się na dotychczasowych programach zajęć wypracowanych przez nasz zespół edukacyjny  i wykorzystujących metody aktywne. Tym, co zasadniczo różni je od poprzednich jest zastosowanie interaktywnych aplikacji do prowadzenia warsztatów w wersji zdalnej lub hybrydowej, takich jak ankiety, quizy, filmy i padlety. Proponowane przez nas pomysły mogą zostać wykorzystane do przeprowadzenia zarówno pojedynczych lekcji, jak i całego cyklu zajęć lub warsztatu.

Każdemu z zagadnień poruszanych w ramach danego scenariusza odpowiada przynajmniej jedno ćwiczenie, które posiada ponadto swój wariant “klasyczny”, możliwy do przeprowadzenia w warunkach stacjonarnych.  Prezentacja w wersji dla prowadzących zawiera dodatkowe notatki i sugestie dotyczące realizacji poszczególnych modułów, a także komentarze odnoszące się do przebiegu zdalnej wersji prezentowanych ćwiczeń. Każda z prezentacji posiada także zaimplementowane infografiki, animacje i filmy, które są do dyspozycji prowadzących.

 

W ramach projektu oferujemy szkolenia dla prowadzących zajęcia nauczycielek i nauczycieli (a także edukatorów, animatorów i innych zainteresowanych osób). Każde z zajęć jest przewidziane na 2 godziny zegarowe. W ramach projektu przygotowane zostały scenariusze zajęć z następujących obszarów (do wyboru przez uczestniczki i uczestników):

  • Klimat
  • Smog
  • Drzewa
  • Żywność
  • Ptaki
  • Edukacja globalna
  • Rowery i zrównoważony transport
  • Błękitno-zielona infrastruktura

Przewidujemy zarówno pracę uczniami i uczennicami, jak i z grupami, dzięki którym będziemy mogli przetestować wypracowane rozwiązania, pozwolić oswoić się edukatorom z nową sytuacją oraz wyciągnąć wnioski na przyszłość pozwalające udoskonalić przygotowane scenariusze. Warsztaty będą realizowane na platformach ClickMeeting lub Zoom (ewentualnie na oprogramowaniu preferowanym przez szkołę lub inną placówkę oświatową, np. Teams, Google Hangouts etc.). Aby zgłosić grupę na zajęcia o dowolnej tematyce, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu.

 

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Zaremba, k.zaremba@eko.org.pl
Termin realizacji:
maj 2021 - marzec 2022
Status:
Zrealizowany

Projekt finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WFOSiGW