Edukujemy i protestujemy dla klimatu. Pomóż nam działać!

Według badań IBRiS aż 87% Polaków łączy zmiany klimatu ze szkodliwą działalnością człowieka. To stanowisko, do którego trudno dojść bez podstawowej edukacji klimatycznej. Czyżbyśmy wiedzieli o kryzysie klimatycznym  więcej, niż mogłoby się wydawać?

Z systemowego punktu widzenia, Polacy nie mieli za wielu możliwości, by uczyć się o dramatycznych skutkach spalania paliw kopalnych oraz i wpływie skumulowanego dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych na wzrost średniej temperatury na Ziemi. W końcu żadne z dorosłych dziś pokoleń nie miało w podstawie programowej zajęć dotyczących zmian klimatu… 

Czas na wzmocnienie edukacji klimatycznej dla nauczycieli, uczniów i aktywistów.

Uważamy, że w systemie polskiego szkolnictwa i dyskursie społecznym istnieje niebezpieczna luka dotycząca zmian klimatu. Dzięki Twojemu wsparciu finansowemu możemy wspólnie ją zapełnić!

Wesprzyj zbiórkę pomóż nam dalej organizować warsztaty

Jesteśmy Fundacją EkoRozwoju. Nasza historia sięga 1991 roku — od tego czasu napędza nas troska o kruche i ograniczone zasoby Ziemi oraz konieczność sprostania największemu wyzwaniu w historii cywilizacji, jakim jest kryzys klimatyczny. 

Edukacja klimatyczna i rzecznictwo za sprawiedliwą transformacją jest jednym
z obszarów naszej działalności. Inne dotyczą smogu, ochrony drzew i suwerenności żywnościowej.

Od ponad 20 lat promujemy rzetelną, aktualną i pogłębioną wiedzę na temat wpływu działalności człowieka na środowisko i nierówności, jakie ona generuje. Realizujemy starannie przygotowane warsztaty o zmianach klimatu oraz sprawiedliwej transformacji, a także promujemy ideę dobra wspólnego i różnorodnych form aktywnego działania. 

Zajęcia jako szczepionka na bezradność

W ramach projektów, takich jak Klimat do zmiany i Miasto z klimatem prowadziliśmy zarówno zajęcia w klasach, jak i w terenie. 

Nasza praca warsztatowa oparta jest na doświadczeniu oraz emocjach uczestników i uczestniczek. Wychodzimy od wiedzy teoretycznej, by następnie skupić się na wzmacnianiu wrażliwości dzieci i dorosłych. Pracujemy tak, aby uczestnicy warsztatów poczuli sprawczość i podejmowali codzienne decyzje ze świadomością ich wpływu na rzeczywistość, a także widzieli i przełożenie na zmiany systemowe. 

Przekazujemy również gotowe scenariusze zajęć i narzędzia dydaktyczne nauczycielkom i nauczycielom. Zamiast wytykać braki w szkolnictwie, chcemy je wypełniać — solidarnie z nauczycielami.

Współpracujemy z placówkami oświaty, Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym i Polską Zieloną Siecią. Przed nami kolejne działania w tym zakresie, a do tego potrzebujemy wsparcia darczyńców, takich jak Ty!

Codziennie walczymy w Twoim interesie

Tworzymy zespół ludzi, którzy oddają aktywizmowi większość swojego życia. Protestowanie, spotkania z politykami i organizacjami, prowadzenie zajęć z dziećmi i dorosłymi, liczne telefony i maile — to nasza praca. 

Dbanie o dobro wspólne wymaga współpracy międzygrupowej, którą zaburzają nierówności czy dyskryminacja. W świecie, który się podgrzewa, konflikty się nasilają. Dlatego nasza praca dotyczy równego traktowania w świetle podstawowych praw, jak choćby bezpiecznego klimatu.

Wiemy, że jesteś tu, bo ten temat jest Ci bliski. Zachęcamy Cię więc do wspierania nas wolontaryjnie i do udziału w organizowanych protestach i kampaniach. A jeżeli nie możesz być z nami w centrum wydarzeń, to zawsze masz możliwość dołożyć się do zrzutki i umożliwić nam dalsze reprezentowanie Cię w najważniejszych sprawach. Każda forma pomocy ma znaczenie.

Wpłacasz, więc wymagasz — a my to rozumiemy

Twoje pieniądze przeznaczymy na:

  • realizację zajęć edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, 
  • niezbędne narzędzia edukacyjne: ich opracowanie i projektowanie, 
  • wydruki broszur i materiałów promocyjnych, 
  • wynagrodzenie dla koordynatorów projektów — nie jesteśmy wolontariuszami, 
  • produkcję materiałów multimedialnych, w tym podcastów, 
  • wsparcie dla EkoCentrum  — ośrodka edukacji ekologicznej, gdzie prowadzimy warsztaty i szkolenia, tworzymy webinary i podcasty oraz organizujemy konferencje.

Podstawowym źródłem finansowania działalności Fundacji EkoRozwoju są darowizny oraz środki pozyskiwane w ramach grantów, a także odpisy 1,5% podatku (jesteśmy organizacją pożytku publicznego).

Numer KRS Fundacji EkoRozwoju: 0000178876

Zobacz, na czym nam zależy

SPRAWIEDLIWA, ZIELONA TRANSFORMACJA

Bez zdecydowanych zmian w prawie nie zmniejszymy negatywnego oddziaływania działalności człowieka na klimat. W związku z tym budujemy świadomość na temat wyzwań wynikających z transformacji i adaptacji. W ramach protestów wywieramy także społeczną presję, domagając się równych szans do rozwoju w dobie kryzysu klimatycznego.

RZETELNA EDUKACJA KLIMATYCZNA

W dobie niedofinansowania i obciążenia pracowników oświaty chcemy wspierać ich w realizowaniu skutecznej edukacji o klimacie. Budujemy własne modele zajęć i prowadzimy spotkania — by inni mogli spokojnie zająć się tym, czego wymaga od nich system. Poprzez przejrzystą i przyjazną formułę chcemy pomóc w budowaniu wrażliwości na palące problemy i wspólnie wypracowujemy  możliwe sposoby ich rozwiązania.

WSPIERANIE PROAKTYWNYCH POSTAW

Dotarliśmy do punktu, kiedy za świadomością musi iść działanie. Jako Fundacja widzimy potrzebę wywierania presji na władzy poprzez pikiety, protesty, a także spotkania i sieciowanie grup aktywistów. Wspierając zbiórkę, dajesz nam możliwość organizowania widocznych działań. Masz też gwarancję bezstronności — jesteśmy odporni na lobbing wielkich firm.

Wpłać i pomóż nam walczyć o lepszą przyszłość

Wspierając finansowo nasze działania, wybierasz:

  • doświadczoną i zaufaną organizację,
  • szansę dla uczniów i uczennic oraz dorosłych na dostęp do darmowych zajęć,
  • budowanie świadomości dotyczącej niezbędnych zmian systemowych.

Dowiedz się więcej na stronie: https://fer.org.pl/kategorie/kryzys-klimatyczny/ 

 

 

Działania fundraisingowe Fundacja EkoRozwoju rozwija dzięki wsparciu ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030

Więcej o projekcie: https://fer.org.pl/projekty/dobra-robota-czas-na-ekorozwoj/