#Dajmy Drzewom Prawo – konferencja prasowa

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Drzew startuje.

W imieniu Posłanki Małgorzaty Tracz – Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Drzew oraz społecznych inicjatorów powołania Zespołu zapraszamy na briefing medialny “DAJMY DRZEWOM PRAWO”

CZAS:

23.04.2024, wtorek o 11:00 (tuż przed rozpoczęciem prac Zespołu)

MIEJSCE:

Sejm RP, stoliki prasowe

TEMATYKA:

W trakcie briefingu, odpowiemy na pytania:

– po co nam drzewa i dlaczego wymagają ochrony prawnej?

– jakie patologie, też prawne, powodują niszczenie drzew?

– dlaczego ochrona drzew jest tak ważna dla bezpieczeństwa ludzi?

– jakie plany ma Parlamentarny Zespół Przyjaciół Drzew?

Z uwagi na przewidywaną oprawę wizualną szczególnie zapraszamy operatorów kamer i fotoreporterów.

Chrońmy drzewa dla dobra ludzi!

kontakt:

Sabina Lubaczewska / Fundacja EkoRozwoju, Ruch Przyjaciół Drzew, drzewa[@]eko.org.pl

 

Projekt „Dajmy Drzewom Prawo” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.