Aktywiści walczą o zabezpieczenie drzewa na placu budowy

Wsparcia udzielamy  w ramach projektu “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu”  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.

 

Właściwa ochrona drzew na placu budowy to inwestycja w przyszłość. Aby drzewa nam służyły, powinny w przestrzeni kontrolowanej i zdominowanej przez ludzi podlegać pewnym normom, które pozwalają na ich bezpieczne i wieloletnie utrzymanie.

W Henrykowie podczas prowadzenia prac dotyczących przebudowy drogi w rzucie korony okazałego drzewa (gat. kasztanowiec zwyczajny) składowano urobek oraz materiały budowlane. Korzenie drzewa zostały częściowo zniszczone/uszkodzone. Pień nie został zabezpieczony a przestrzeni wokół drzewa nie wygrodzono. Na placu budowy nie wykonano niezbędnego zabezpieczenia drzewa, gwarantującego skuteczną ochronę przed zniszczeniem, jak jest to wymagane według art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 ze zm.)

Składowanie materiałów budowlanych, parkowanie ciężkiego sprzętu, umiejscowienie toalety w obrębie korony drzewa powoduje nieodwracalne zagęszczenie gleby w systemie korzeniowym, co ogranicza dostęp wody, wymianę gazową i powoduje zamieranie korzeni żywicielskich drzewa. Może być również przyczyną zanieczyszczenia gleby, często powodującego ograniczenie rozwoju korzeni drzewa. Przykładowo podniesienie pH gleby utrudnia pobieranie wody z solami mineralnymi. Skutki wymienionych czynników stresowych są niewidoczne chociaż możliwe do zdiagnozowania, w związku z tym przeoczone mogą powodować zamieranie korzeni i widoczne oznaki osłabienia kondycji i obumieranie drzewa przez wiele lat. Skutki zagęszczenia gleby są często analogiczne do skutków obcięcia części systemu korzeniowego drzewa. Symptomami uszkodzenia systemu korzeniowego mogą być przerzedzenie korony, chlorozy, nekrozy blaszek liściowych, pojawienie się posuszu, odrosty s pąków śpiących u nasady pnia lub w dolnej części korony. Skutkiem mechanicznego uszkodzenia korzeni lub odcięcia dostępu tlenu i wody jest: stres, podatność na infekcje patogenów, zaburzenie statyki/upadek i oddalone w czasie zamieranie drzew. Uszkodzeń pni drzew, wyłamanych konarów, odciętych czy uduszonych korzeni w przeciwieństwie do wielu elementów infrastruktury technicznej nie da się po prostu naprawić, przykleić, załatać….