Aktywiści obawiają się o los pomnikowego drzewa

Dąb z miejscowości Zapustek rośnie na prywatnej działacie. W 1960 roku został pomnikiem przyrody.

W lutym 2023 roku mieszkańcy gminy Koneck zwrócili się do nas z prośbą o interwencję. Ich zdaniem stary dąb został uszkodzony. Boją się, że drzewo, które rośnie na prywatnej działce, zostanie wkrótce wycięte.

Po dokonaniu analizy zdjęć drzewa z „przed” i „po” cięciu korony wystosowaliśmy wniosek do Wójta Gminy informując go o naruszeniu przepisów o ochronie drzew podczas prowadzenia prac związanych z nadmiernym cięciem korony drzewa – pomnika przyrody rosnącego w Zapustku. Mianowicie podczas prowadzenia prac cięcia korona drzewa została przycięta w wymiarze większym niż 30 % korony, która rozwinęła się w całym okresie życia drzewa.  Zgodnie z art. 31 § 1 pkt 1 KPA zgłosiliśmy żądanie wszczęcie postępowania w sprawie zniszczenia drzewa i nałożenia kary finansowej za takie działanie (art. 88 ust. 1 pkt 3).

Pamiętajmy, ze pomnikowe drzewa są cenione ze względu na swoją wartość związaną z krajobrazem, nauką, kulturą i historią podlegają ścisłej ochronie. Nie można ingerować w nieuzasadnione ich przycinanie, usuwanie czy niszczenie. Takie działania niosą za sobą konsekwencje prawne. Drzewom tym należy się szacunek i ochrona, która zapewni im bezpieczną egzystencję.

Wsparcie udzielamy w ramach projektu  “Obywatele dla drzew – drzewa dla klimatu” , który finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.