Wycena wartości drzew i potrzebne zmiany prawne – spotkanie on-line

W dniu 06.06.2022 w godz.18.00-20.00 odbyło się spotkanie on-line pn. Wycena wartości drzew, na którym przedstawiliśmy wybrane metody wyceny wartości drzew oraz problemy związane z obowiązującymi w Polsce przepisami, które dotyczą opłat i kar za wycinkę drzew. W programie znalazło się:

– omówienie podstawowych zasad i parametrów modelu wyceny drzew, w tym metoda iTree (www.itreetools.org). iTree to recenzowany pakiet oprogramowania USDA Forest Service, który zapewnia narzędzia do oceny i zarządzania drzewami w lasach i otoczeniu człowieka (wieś, miasto) – Kamil Witkoś-Gnach, Instytut Drzewa

– krótka prezentacja propozycji zmian prawnych, dotyczących sposobu wnoszenia i określenia wysokości opłat za wycinkę drzew, uzupełniona krótką ankietą w celu zebrania opinii, uwag i komentarzy – Sabina Lubaczewska, Fundacja EkoRozwoju

Ze względu na skalę wyzwania jakim jest wprowadzenie zmian prawnych prowadzących do lepszej ochrony drzew dziękujemy wszystkim za aktywny udział w tym wydarzeniu. W spotkaniu wzięło udział 34 uczestników.

 

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.