Współpracujemy ze Społecznymi Strażnikami Drzew z Rzeszowa

W jaki sposób organizacje pozarządowe mogą przyczyniać się do ochrony drzew w miastach? Ilekroć pojawia się temat protestów przeciw wycince drzew, słyszymy o organizacjach, które wypowiadają się w imieniu mieszkańców, służą wsparciem ich postulatów i propozycji.

W Rzeszowie początkowo niewielka grupa ludzi wspierała działania dotyczące ochrony drzew. W późniejszych latach pojawili się inni, którzy zaangażowali się bezpośrednio w akcję ochrony drzew, z nich powstali dzisiejsi Strażnicy Drzew. Spraw z wycinkami pojawiało się coraz więcej jednak problemem był nieformalny charakter grupy Strażników. Uniemożliwiał on bycie stroną w postępowaniu administracyjnym, pełnoprawny udział w postępowaniu, czy zaskarżanie decyzji. Dlatego też powstała Fundacja „Będzie Dziko”, w ramach której działają Społeczni Strażnicy Drzew. Strażnicy nawiązali kontakt z wieloma organizacjami m.in. z profesjonalistami, którzy od lat działają na rzecz ochrony drzew jak np. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego „Sadyba”, Pracownią na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie EKOSKOP oraz z Fundacją EkoRozowju, z którą zacieśniła się współpraca. Dzięki działalności punktu interwencyjnego i szkoleniom realizowanym w ramach Akademii Przyjaciół Drzew udało się nawiązać stałą współpracę, którym jednym z celów jest ochrona zieleni.

Prócz ochrony drzew, sporo czasu aktywiści przeznaczają na podnoszenie kwalifikacji z dziedziny dendrologii, arborystyki, czy prawa ochrony przyrody i środowiska. Wszystkie te działania zapewniają niezbędne kompetencje Strażnikom, pozwalające skuteczniej chronić drzewa i sieciować się z innymi organizacjami/ inicjatywami, dla których są inspiracją.

 

Wsparcie zostało udzielone w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.