Wspieramy Fundację ToPole

Drzewa przycinane są z różnych powodów. Przykładowo drzewa owocowe tnie się w celu uzyskania dorodnych owoców, a drzewa miejskie i przydrożne w celu nadania im pożądanej formy. Jak widać zasadniczym czynnikiem powodującym cięcie drzew jest nasz-ludzki szeroko pojmowany interes. Nie istnieje cięcie, które pozostaje obojętne dla drzew. W efekcie naruszamy dobrostan drzew, którego zachowanie powinno być priorytetem. Nadmierne cięcie powoduje zasadnicze zaburzenia w bilansie energetycznym drzew. Ponad miarę zredukowana korona nie produkuje wystarczająco dużo asymilatów, aby dostarczyć materiały odżywcze dla całego drzewa.

Na skutek nadmiernego cięcia korony, 28 drzew (gatunki lipy i kasztanowiec zwyczajny), rosnących na terenie parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zajezierzu (gmina Sieciechów), zostało bezpowrotnie zniszczonych. Usunięto więcej niż 50 % korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju życia, co jest nielegalne w świetle ustawy o ochronie przyrody.

Fundacja EkoRozowju w porozumieniu z przedstawicielami Fundacji ToPole przygotowała wniosek o nałożenie kary administracyjnej za zniszczenie w/w drzew, zostając jednocześnie dopuszczoną na prawach strony do toczącego się postępowania administracyjnego.

 

Wsparcia udzielamy w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.