Usunięte drzewo – szkoda w siedlisku pachnicy dębowej

Roztacza wokół siebie zapach śliwek, moreli i piżma. Osmoderma eremita, czyli pachnica dębowa, to chrząszcz, który w Europie objęty jest ścisłą ochroną. Pomimo tego, iż lokalnie może być szeroko rozpowszechniona, to coraz bardziej intensywne procesy inwestycyjne i wycinki drzew powodują spadek liczby jej siedlisk. Chrząszcz ten narażony jest na szereg zagrożeń pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Jako szkodę dla gatunku należy rozumieć zmniejszenie liczebności lub utratę w siedliskach spowodowaną przez człowieka.

Aktywiści z Fundacji ToPole zawiadomili nas o zaistnieniu szkody w środowisku polegającej na zniszczeniu siedliska pachnicy dębowej, usunięto bowiem drzewo zasiedlone przez w/w chrząszcza. Po analizie dostarczonej nam dokumentacji fotograficznej zawiadomiliśmy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie i poprosiliśmy o zajęcie się sprawą, składając wniosek w oparciu o art 24 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późniejszymi zmianami).

Do zniszczenia doszło w Zespole Pałacowo-Parkowym w Dęblinie.

Opisana sytuacja jest doskonałym przykładem dbałości i zaangażowania w dobro przyrodnicze strony społecznej. W interesie nas wszystkich leży zachowanie jak największej liczby drzew. Dlatego tez należy każde drzewo obejrzeć, zbadać, rzetelnie przeanalizować zasadność wydania decyzji zezwalającej na usuniecie drzew. Wartości drzewa nie można sprowadzać jedynie do przeprowadzonej mechanicznie jego wyceny materialnej. Zezwolenie na usuniecie drzew zdrowych i niezagrażających życiu i mieniu drzew uderza w ważny interes społeczny. Zasada zachowania zasobów przyrodniczych jest priorytetowa, a zgoda na usuniecie drzewa jest wyjątkiem od tej zasady.

 

Wsparcie organizacyjne i merytoryczne udzielane jest w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.