Tour de Aleje 2019

W ostatnią sobotę czerwca 2019 kilkudziesięciu uczestników Tour de Aleje wybrało się rowerami na teren Obszaru Chronionego Krajobrazu Poodří czyli Nadodrza.

Tegoroczna cykliczna impreza rowerowa odbyła się w Studénce, a jej celem było zapoznanie uczestników nie tylko z alejkami tego zalewowego krajobrazu, ale także z tym w jaki sposób dba się tu o stare drzewa i ich mieszkańców.

Do wyboru były dwie trasy: Junior i Machr („Spec”).
Łatwiejsza i krótsza trasa Junior przeznaczona była głównie dla dzieci. Podczas kilku postojów brały one udział w przygotowanych zadaniach, a także zabawach związanych z ochroną przyrody. Dzięki temu najmłodsi uczestnicy rajdu bliżej poznali wiele żyjących na tym terenie ciekawych gatunków zwierząt i roślin.

Na trasie Machr („Spec”) rowerzyści musieli mocniej naciskać na pedały i przebyć większy dystans. Podczas zaplanowanych postojów mogli poznać krajobraz Poodří (Nadodrza) w jego różnorodności przyrodniczej i kulturowej. Trasa obejmowałam.in.: aleję topoli orzecha włoskiego w pobliżu Bartošovic, platana na zamku w Bartošovicach, aleję jabłoni między Bartošovicami i Albrechtičky, nowo posadzoną aleję dębową w Petřvaldíku, a także wyjątkową aleję wierzb płaczących na zaporze między stawami Jistebník.

Uczestnicy wysłuchali również eksperta, który mówił na temat bieżącej rewitalizacji stawów w rezerwacie przyrody Bažantula.
Wszyscy uczestnicy otrzymali niewielkie nagrody, były gry i zabawy edukacyjne dla dzieci, warsztaty, występ Mażoretek, a także koncert i loteria z nagrodami.