Standardy ochrony drzew w gminie Ciechocinek? Wspieramy Zielone Kujawy.

Drzewa są istotnym elementem infrastruktury w przestrzeni miejskiej, zapewniającym korzyści płynące ze świadczonych przez nie usług ekosystemowych, tj. produkcja tlenu, oczyszczanie powietrza i redukcja hałasu, retencja wody i poprawa mikroklimatu oraz siedlisko życia wielu organizmów. Szczególnego znaczenia nabierają drzewa w dobie zmiany klimatu, której doświadczamy. W związku z tym wielu ekspertów uznaje duże drzewa oraz inne składowe zielonej infrastruktury za gwarancję bezpiecznego funkcjonowania ludzi w miastach.

Aby drzewa mogły rozwijać się prawidłowo i w dobrej formie dożyć sędziwego wieku, pełniąc funkcje ekosystemowe przez cały okres swojego rozwoju, należy zapewnić im jak najlepsze warunki do wzrostu oraz zadbać o prawidłowe utrzymanie i pielęgnację na każdym etapie życia. Istotny jest aspekt ochrony istniejącej zieleni w procesie inwestycyjnym, aby przeciwdziałać jej dewastacji  podczas prac na placu budowy.

Konieczne jest usystematyzowanie zarządzania zadrzewieniami w miastach, w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania drzew w terenach zurbanizowanych. Rozwiązaniem mogą być gotowe standardy utrzymania drzew (dostępne na stronie drzewa.org.pl/standardy), opracowane przez Fundację EkoRozwoju i Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, zawierające najnowszą wiedzę i doświadczenia specjalistów z dziedzin tj. dendrologia, arborystyka, ogrodnictwo i architektura krajobrazu.

Organizacja strażnicza Zielone Kujawy, przy naszym wsparciu, działa obecnie na rzecz wdrożenia ww. standardów w systemie zarządzania terenami zieleni w gminie Ciechocinek. Trzymamy kciuki za powodzenie.

Wsparcie zostało udzielone w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.