Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji (PDF)

Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji (PDF)

Niniejsza broszura powstała w ramach projektu My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji. Jej układ i zawarte w niej zagadnienia odzwierciedlają zakres merytoryczny warsztatów prowadzonych w ramach projektu. Ich celem było wzmacnianie kompetencji międzykulturowych osób pracujących w środowisku szkolnym, różnych instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych Mamy nadzieję, że problemy poruszane na zajęciach i przedstawione tu zagadnienia staną się bodźcem nie tylko do dalszych poszukiwań i samodzielnego zgłębiania tematu, ale także będą użyteczne w pracy z dziećmi i młodzieżą.