Ratujemy drzewo w Hażalach

Wycinki dużych drzew i krzewów często nie są potrzebne i nie powinny mieć miejsca, chociaż ich zwolennicy mówią o tym jak przekładają się one na bezpieczeństwo i szeroko pojętą innowacyjność. W obliczu zmian klimatycznych i spowodowanej nim wyspy ciepła to brak drzew jest zagrożeniem dla poruszających się tam pieszych – ekstremalne upały i ekspozycja na słońce są przyczyną udarów słonecznych, odwodnienia organizmu, złego samopoczucia i wielu innych, a wszystko to mogą pomóc zwalczać właśnie drzewa, które w upały zmniejszają temperaturę w mieście nawet o kilkanaście stopni celsjusza. Negatywne skutki braku drzew odczuwają nawet kierowcy, bo zaparkowane w słońcu auto w upały nagrzewa się do ogromnych temperatur. Infrastruktura zielona, której drzewa są kluczowym elementem, jest nam niezbędna by przeżyć w czasach kryzysu klimatycznego. Musimy za wszelką cenę ratować duże i dojrzałe drzewa, bo rachityczne sadzonki, które sadzimy nie rosną i za naszego życia nie zastąpią okazów wycinanych.

Kiedy otrzymaliśmy informację od aktywistów broniących drzew o tym, ze Rada Gminy w Hażlach (po uzgodnieniu uchwały z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach) zniosła ochronę pomnikową okazałego drzewa, pamiętającego być może jeszcze czasy Jana III Sobieskiego postanowiliśmy włączyć się do wsparcia mieszkańców w walce o zachowanie drzewa.

Po przeanalizowaniu dokumentacji urzędowej okazało się, ze w lakonicznym uzasadnieniu postanowienia RDOŚ możemy przeczytać „….z informacji przedstawionych przez gminę wynika, iż drzewo jest pochylone w kierunku jezdni, a jego korzenie wrastają w konstrukcję drogi. Z uwagi na konieczność wymiany konstrukcji drogi, związaną z korytowaniem na głębokość około 1 m, brak jest możliwości zastosowania rozwiązań alternatywnych….”. Trudno nam uwierzyć, że jakiekolwiek inne opcje były w ogóle rozważane.

O drzewo w imieniu mieszkańców upomniały się też inne organizacje i grupy: Ratujmy Drzewa na Śląsku Cieszyńskim, Fundacja Miejski Nurt oraz Rowerowy Cieszyn.

Po pisemnie złożonej interwencji przez Fundację EkoRozwoju, okazało się, że wystarczy jedynie przeprojektować odcinek drogi kolidujący z przedmiotowym drzewem, aby zapobiec usunięciu drzewa. W interesie nas wszystkich leży zachowanie jak największej liczby drzew. Wartości drzewa nie można sprowadzać jedynie do przeprowadzonej mechanicznie jego wyceny materialnej. Zezwolenie na usunięcie zdrowych, niezagrażających życiu i mieniu drzew uderza w ważny interes społeczny. Zasada zachowania zasobów przyrodniczych jest priorytetowa, a zgoda na usunięcie drzewa jest wyjątkiem od tej zasady…

 

Wsparcia udzielono w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.