Przyjaciele drzew w Kancelarii Prezydenta RP

21.02.2022 przedstawiciele Fundacji EkoRozwoju pojawili się w Kancelarii Prezydenta RP by przedstawić  Krajowy Program Zadrzewień. Apel w tej sprawie podpisało wielu przyjaciół drzew w trakcie V Forum Przyjaciół Drzew.

Na spotkaniu z doradcą Prezydenta RP ds. ekologii rozmawialiśmy o wyzwaniach, potrzebie koordynacji międzyresortowej, możliwościach, finansach i “niedasiźmie”. Spotkanie napawa nas nadzieją, ale potrzebne jest szersze wsparcie. Też Wasze – na wielu poziomach. #DajmyDrzewomPrawo