Wymiana Młodzieżowa “Było sobie drzewo” w Niemczech

WYMIANA MŁODZIEŻOWA  “BYŁO SOBIE DRZEWO”

Kiedy: 29.07.2023-04.08.2023
Gdzie: Nordhausen (Turyngia-Niemcy)
Dla kogo: młodzież w wieku od 13 do 18 lat mieszkająca w Polsce
Temat wymiany: ekologia, drzewa, zmiany klimatu, kompetencje międzykulturowe, kompetencje językowe.

Wymiana młodzieżowa “Było sobie drzewo” to wyjątkowy projekt wymiany młodzieży, który zebrał uczestników z Polski i Niemiec wokół wspólnego tematu – drzew. Głównym motywem projektu było zgłębienie roli drzew w naszym ekosystemie oraz zrozumienie ich nieocenionego wkładu w życie człowieka i środowisko naturalne. Przez 7 dni, uczestnicy wzięli udział w warsztatach, sesjach kreatywnych oraz działaniach społecznościowych, które miały na celu nie tylko edukację ekologiczną, ale także promowanie dialogu międzykulturowego.

Dlaczego drzewa?

Nie ma na Ziemi roślin okazalszych, ważniejszych dla przyrody i dla człowieka, niż drzewa. Drzewa są ludziom niezbędne do życia. Jak tlen. Wszak to dzięki tym roślinom możemy oddychać. To drzewa, poprzez proces fotosyntezy zaopatrują nas w tlen. Lasy pełnią również niezwykle ważną rolę w filtrowaniu wody i zaopatrywaniu w wodę pitną. Niestety, na wskutek postępujących zmian klimatu i innych efektów działalności człowieka lasy znikają z powierzchni Ziemi, a w przestrzeni miejskiej coraz mniej miejsca na zieloną infrastrukturę. Poznanie i zrozumienie tych niezwykłych organizmów oraz funkcji, jakie pełnią, jest najlepszym sposobem, aby się z nimi zaprzyjaźnić, chronić je oraz dbać o ich dobrobyt. Mamy nadzieję, że projekt zainspirował młodych ludzi do dbania i troskę o przyrodę.

Główne Cele Projektu:

 • Edukacja Ekologiczna: Głębsze zrozumienie znaczenia drzew i ich wpływu na środowisko naturalne. Uczestnicy uczestniczyli w warsztatach na temat ochrony drzew, zrównoważonego rozwoju oraz praktyk ekologicznych, aby lepiej zrozumieć, jak mogą aktywnie przyczyniać się do ochrony naszej planety.
 • Wymiana Międzykulturowa: Promocja wzajemnego zrozumienia i szacunku poprzez wymianę kulturową. Uczestnicy mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, kulturą i językiem, co przyczyniło się do budowania  relacji międzykulturowych i zrozumienia różnorodności Europy.
 • Rozwój Umiejętności i Kompetencji: Projekt wspierał rozwój szeregu kluczowych kompetencji u uczestników, w tym:
  • Świadomość Ekologiczna i Działanie: Zdobywanie wiedzy na temat ochrony środowiska i przekładanie tej wiedzy na konkretne działania.
  • Komunikacja w Językach Obcych: Poprawa umiejętności językowych poprzez praktyczne zastosowanie języka w kontekście międzynarodowym.
  • Umiejętności Społeczne i Obywatelskie: Rozwój poczucia odpowiedzialności społecznej i zaangażowania w sprawy lokalne oraz globalne.
  • Inicjatywa i Przedsiębiorczość: Zachęcanie do kreatywności i inicjatywy w rozwiązywaniu problemów środowiskowych.
  • Nauka Uczenia się: Promowanie samodzielnej nauki i zdobywania wiedzy na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju.

 

 

Dofinansowanie i Wsparcie:

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Projekt wpisuje się w cele polityki Unii Europejskiej dotyczące młodzieży, promując edukację ekologiczną, aktywne uczestnictwo obywatelskie oraz wzajemne zrozumienie międzykulturowe. Przez angażowanie młodych ludzi w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i wspieranie ich rozwoju osobistego i społecznego, projekt ten przyczynia się do realizacji strategii UE dla młodzieży.

Podziękowania i Przyszłość:

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, rodzicom i partnerom za zaangażowanie w realizację projektu. Specjalne podziękowania kierujemy do naszego partnera z Niemiec, Jugend Sozialwerk, za wsparcie i współpracę. Mamy nadzieję, że wymiana młodzieżowa “Było sobie drzewo” będzie inspiracją do dalszych działań na rzecz edukacji ekologicznej i wymiany międzykulturowej, zachęcając młodych ludzi do aktywnego kształtowania zrównoważonej przyszłości.

Osoba kontaktowa:
Agata Mazurkiewicz: a.mazurkiewicz@fer.org.pl
Termin realizacji:
29.07.2023-04.08.2023
Status:
Zrealizowany

Ostatnio w projekcie: