Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław

CELEM projektu “Smaki i kolory świata – zajęcia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław” byłot zwiększenie świadomości mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska na temat problemów globalnych. BENEFICJENTAMI projektu bylły osoby prowadzące zajęcia z zakresu Edukacji Globalnej (edukatorzy, nauczyciele), dzieci i młodzież szkolna, a także mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska. W ramach DZIAŁAŃ projektowych zorganizowana została Akademia Edukatora Globalnego podczas, której uczestnicy wzmocnili swoje kompetencje w przekazywaniu wiedzy z zakresu Edukacji Globalnej.

Absolwenci Akademii przeprowadzili cykl zajęć dla dzieci i młodzieży w EkoCentrum Wrocław w takich blokach jak: WIEM CO JEM – suwerenność żywnościowa; ZAJĘCIA Z KLIMATEM, GRA O WODĘ oraz JA I ŚWIAT. Z zajęć skorzystało 720 dzieci (40 grup).

Mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska zostali także zaproszeni na regularne spotkania w EkoCentrum pod hasłem “Smaki i kolory świata”, obchody Tygodnia Edukacji Globalnej oraz wydarzenia dodatkowe towarzyszące jesiennej edycji EkoJarmarku we Wrocławiu.

1. Laboratorium Edukacji Globalnej – warsztaty dla edukatorów
2. Wyposażenie EkoCentrum w niezbędne pomoce dydaktyczne
3. Smaki i kolory św iata” – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży w EkoCentrum Wrocław
4. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „Gorzko-słodkie smaki św iata”
5. „Smaki i kolory św iata” – SPOTKANIA W EkoCentrum Wrocław
6. „Smaki i kolory św iata” – obchody Tygodnia Edukacji Globalnej w EkoCentrum Wrocław
7. EkoJarmark „Globalnie – Lokalnie”
8. Działania promocyjne

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Zaremba
Termin realizacji:
maj - grudzień 2014
Status:
Zrealizowany

Projekt był współfinansowany ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Ostatnio w projekcie: