Naturalne sąsiedztwo

Głównym celem projektu „Naturalne sąsiedztwo” jest kształtowanie postaw ekologicznych społeczności lokalnych zamieszkujących Powiat Wrocławski oraz podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej dotyczącej rodzimych gatunków roślin i zwierząt występujących na w/w obszarze.

W ramach projektu  w wybranych szkołach z terenu powiatu odbędzie się 12 trzygodzinnych warsztatów edukacyjnych, w trakcie których uczestnicy będą mogli aktywnie poznawać różne gatunki zwierząt i roślin obecnych w otoczeniu człowieka, ich funkcje oraz sposoby ochrony. Szkoły biorące udział w projekcie zostaną doposażone w instalacje przyjazne przyrodzie – domki i budki dla zwierząt oraz sadzonki rodzimych gatunków drzew/ krzewów.

Osoba kontaktowa:
Magdalena Berezowska-Niedźwiedź m.berezowska@eko.fer.pl
Termin realizacji:
wrzesień - listopad 2014
Status:
Zrealizowany

Projekt jest finansowany ze środków Powiatu Wrocławskiego

Ostatnio w projekcie: