My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji

Integracja przybyłych głównie z Ukrainy nowych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia to wyzwanie, z którym na co dzień mierzą się wrocławskie instytucje i organizacje funkcjonujące w wielokulturowych realiach. Każda z nich dysponuje w różnym stopniu zarówno doświadczeniem instytucjonalnym, jak i kompetencjami, które są w tym procesie niezbędne. Celem niniejszego projektu jest wsparcie wrocławskich szkół, urzędów, instytucji i organizacji w efektywnym korzystaniu z tych zasobów.

Miasto spotkań może łatwo stać się miastem eskalujących konfliktów międzykulturowych, jeśli jako społeczeństwo przyjmujące nie zrozumiemy i odpowiednio wcześniej nie odpowiemy na wyzwania związane z wielokulturowością i procesem integracji. Dla nas jako Fundacji EkoRozwoju jest to szczególnie pilne wyzwanie, bo troska o kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność powstrzymania eskalacji kryzysu klimatycznego, wymagają łączenia ze sobą ludzi niezależnie od ich pochodzenia.

Proponowane przez nas zajęcia to okazja do pogłębienia, odświeżenia, być może weryfikacji dotychczas zdobytej wiedzy, założeń i metod pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.  Celem warsztatów jest rozpoznanie i omówienie czynników modelujących nasze postrzeganie i ocenianie osób z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa – w tym dzieci i młodzieży – oraz wpływających na proces ich integracji z naszym społeczeństwem. Dzięki udziałowi w warsztatach osoby pracujące w różnych placówkach i organizacjach mają szansę skuteczniej diagnozować i rozwiązywać problemy w wielokulturowej społeczności.

W ramach projektu realizowane są warsztaty we Wrocławiu dla grup zorganizowanych oraz w formule otwartej (zapisy indywidualne). Podczas warsztatów organizujemy jednocześnie zajęcia dla dzieci, aby rodzice lub opiekunowie mogli wziąć udział w szkoleniu. Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych przez zespół edukatorów EkoCentrum Wrocław współpracujący z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.  Szkolenia realizujemy m. in. dla:

  • wydziałów UM i jednostek miejskich,
  • szkół i placówek oświatowych,
  • centrów aktywności lokalnej,
  • instytucji kultury,
  • organizacji pozarządowych,
  • wolontariuszy.

Aby wziąć udział w warsztatach, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego:

👪 Zajęcia otwarte odbywają się w soboty. W czasie warsztatów zapewniamy opiekę oraz zajęcia dla dzieci, aby rodzice lub opiekunowie mogli wziąć udział w szkoleniu. Zarówno zajęcia dla dorosłych, jak i dzieci są bezpłatne.

Czas trwania szkolenia:
Maksymalnie 5h (część warsztatów przeznaczona na konsultacje)
Liczba godzin dostosowana do możliwości i dostępności grup.

Miejsce realizacji:
EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A lub w placówce / organizacji

Termin realizacji:
3.10-15.12.2022 (terminy szkoleń będą umawiane po zgłoszeniu grupy. Istnieje możliwość realizacji zarówno w godzinach przed- jak i popołudniowych)

Kontakt
W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w podstawowym wymiarze godzinowym oraz w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Anna Kokocińska, an.kokocinska[-]gmail.com, tel. 666-469-818

 

 

Osoba kontaktowa:
Anna Kokocińska, an.kokocinska[-]gmail.com, tel. 666-469-818
Termin realizacji:
15.09-15.12.2022 r.
Status:
Zrealizowany

Prowadzący:

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), aktualnie kończy psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Społecznych i II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej; uczestniczka szkoleń i warsztatów organizowanych przez organizacje zajmujące się edukacją globalną i społeczną, m.in. Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna, udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym dyskryminacji. Współautorka założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Edukatorka EkoCentrum Wrocław. W projekcie “My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji” prowadzi zajęcia dla osób dorosłych oraz współtworzy materiały edukacyjne.

Anna Kokocińska – artystka, antropolożka kultury, edukatorka. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Zajmuje się foodsharingiem, tkaniną artystyczną, projektowaniem kostiumów teatralnych. Twórczość artystyczno-projektową opiera na materiałach z odzysku. Od 7 lat prowadzi zajęcia i warsztaty artystyczne oraz z zakresu edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży, współpracując z firmami i organizacjami pozarządowymi. Koordynatorka projektów w Fundacji EkoRozwoju, trenerka na projektach Erasmus+. W projekcie “My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji” zajmuje się koordynacją i rekrutacją oraz prowadzi równoległe zajęcia animacyjne dla dzieci podczas warsztatów otwartych.

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował także filozofię. Tłumacz języka czeskiego i słowackiego, trener i edukator. Od 2013 roku współpracuje z Fundacją EkoRozwoju jako koordynator ds. PR i edukator. Ukończył II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Społecznych. Uczestnik szkoleń i warsztatów dotyczących edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej organizowanych m.in. przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współautor założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Edukator EkoCentrum Wrocław. W projekcie “My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji” prowadzi zajęcia dla osób dorosłych, współtworzy materiały edukacyjne oraz zajmuje się promocją w mediach elektronicznych.

 


Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.