Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji (II edycja)

Integracja przybyłych głównie z Ukrainy nowych mieszkańców i mieszkanek Wrocławia to wyzwanie, z którym na co dzień mierzą się wrocławskie instytucje i organizacje funkcjonujące w wielokulturowych realiach. Każda z nich dysponuje w różnym stopniu zarówno doświadczeniem instytucjonalnym, jak i kompetencjami, które są w tym procesie niezbędne. Celem niniejszego projektu jest wsparcie wrocławskich szkół, urzędów, instytucji i organizacji w efektywnym korzystaniu z tych zasobów.

Nasze miasto może łatwo stać się miastem eskalujących konfliktów międzykulturowych, jeśli jako społeczeństwo przyjmujące nie zrozumiemy i odpowiednio wcześniej nie odpowiemy na wyzwania związane z wielokulturowością i procesem integracji. Dla nas jako Fundacji EkoRozwoju jest to szczególnie pilne wyzwanie, bo troska o kruche i ograniczone zasoby ziemskie oraz konieczność powstrzymania eskalacji kryzysu klimatycznego, wymagają łączenia ze sobą ludzi niezależnie od ich pochodzenia.

Proponowane przez nas bezpłatne zajęcia dla osób dorosłych to okazja do pogłębienia, odświeżenia, być może weryfikacji dotychczas zdobytej wiedzy, założeń i metod pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo.  Celem warsztatów jest rozpoznanie i omówienie czynników modelujących nasze postrzeganie i ocenianie osób z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa – w tym dzieci i młodzieży – oraz wpływających na proces ich integracji z naszym społeczeństwem. Dzięki udziałowi w warsztatach osoby pracujące w różnych placówkach i organizacjach mają szansę skuteczniej diagnozować i rozwiązywać problemy w wielokulturowej społeczności.

W ramach projektu realizowane są bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych we Wrocławiu (grup zorganizowane oraz zajęcia otwarte). Warsztaty są prowadzone z wykorzystaniem metod aktywnych przez zespół edukatorów EkoCentrum Wrocław współpracujący z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.  Szkolenia realizujemy m. in. dla:

 • wydziałów UM i jednostek miejskich,
 • instytucji publicznych,
 • osób pracujących w szkołach i placówkach oświatowych,
 • centrów aktywności lokalnej,
 • instytucji kultury,
 • organizacji pozarządowych,
 • wolontariuszek i wolontariuszy.

Podczas zajęć:

 • rozpoznajemy i omawiamy podstawowe zniekształcenia poznawcze,
 • zwracamy uwagę na ich konsekwencje społeczne i psychologiczne,
 • porządkujemy wiedzę o wymiarach kultury, różnicach kulturowych i strategiach akulturacji,
 • pokazujemy, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia mogą przyczyniać się do kryzysu wspólnoty,
 • zastanawiamy się, na czym polega proces integracji w społeczeństwie wielokulturowym,
 • rozmawiamy o tym, jak wspierać proces integracji społeczeństwa wielokulturowego,
 • wyjaśniamy czym jest mowa nienawiści i przestępstwa motywowane uprzedzeniami,
 • analizujemy przypadki, z którymi spotykają się osoby uczestniczące w warsztatach.

Aby wziąć udział w warsztatach, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego lub bezpośredni kontakt z koordynatorką (Aneta Osuch, osuch[-]eko.org.pl, tel. 696-948-194):

W ramach projektu realizujemy bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych. Przewidujemy możliwość realizacji zajęć otwartych oraz warsztatów w formule zdalnej (online).

Czas trwania szkolenia:
Maksymalnie 5h (część warsztatów przeznaczona na konsultacje)
Liczba godzin dostosowana do możliwości i dostępności grup.

Miejsce realizacji:
EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A lub w placówce / organizacji

Termin realizacji:
24.04-30.09.2023 r. (terminy szkoleń będą umawiane po zgłoszeniu grupy. Istnieje możliwość realizacji zarówno w godzinach przed- jak i popołudniowych)

Kontakt
W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w podstawowym wymiarze godzinowym oraz w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Aneta Osuch, osuch[-]eko.org.pl, tel. 696-948-194

 

 

Osoba kontaktowa:
Aneta Osuch, osuch[-]eko.org.pl, tel. 696-948-194
Termin realizacji:
25.04-30.09.2023 r.
Status:
Realizowany

Prowadzący:

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), aktualnie kończy psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Posiada uprawnienia pedagogiczne. Absolwentka Szkoły Trenerów Umiejętności Społecznych i II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej; uczestniczka szkoleń i warsztatów organizowanych przez organizacje zajmujące się edukacją globalną i społeczną, m.in. Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna, udziela wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym dyskryminacji. Współautorka założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Edukatorka EkoCentrum Wrocław. W projekcie “My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji” prowadzi zajęcia dla osób dorosłych oraz współtworzy materiały edukacyjne.

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował także filozofię. Tłumacz języka czeskiego i słowackiego, trener i edukator. Od 2013 roku współpracuje z Fundacją EkoRozwoju jako koordynator ds. PR i edukator. Ukończył II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, a także Szkołę Trenerów Umiejętności Społecznych. Uczestnik szkoleń i warsztatów dotyczących edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej organizowanych m.in. przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Współautor założeń programowych, materiałów edukacyjnych i scenariuszy warsztatów antydyskryminacyjnych oraz programu Laboratorium Edukacji Globalnej. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Edukator EkoCentrum Wrocław. W projekcie “My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji” prowadzi zajęcia dla osób dorosłych, współtworzy materiały edukacyjne oraz zajmuje się promocją w mediach elektronicznych.

 


Projekt “Wsparcie i wzmacnianie kompetencji międzykulturowych pracowników instytucji i jednostek publicznych oraz liderów społecznych” to zadanie realizowane na podstawie umowy nr w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.
Nr umowy D/UA-UNICEF/WCRS/3403/1/2023