Let’s not WASTE the planet

Wymiana młodzieżowa: „Let’s not WASTE the planet” to trójnarodowy (Polska, Niemcy, Francja) cykl spotkań młodzieżowych skierowanych do młodych aktywistów w dziedzinie sprawiedliwości klimatycznej i ochrony środowiska.

Projekt„Let’s not WASTE the planet!” ma na celu zwiększenie zaangażowania i wzmocnienie umiejętności młodych aktywistów w dziedzinie ochrony klimatu i środowiska oraz stworzenie przestrzeni do spotkania ponad granicami.

Tematyka projektu poruszać będzie problem konsupcjonizmu i kryzysu klimatycznego.  Będziemy rozmawiać o problemie  marnotrawienia i nadmiernego wykorzystywania zasobów, co jest ściśle związane z dramatycznym zanieczyszczem i zaburzeniem podstawowych funkcji naszego ekosystemu, prowadzących do obecnej sytuacji kryzysowej.

„Let’s not WASTE the planet” świadomie odnosi się nie tylko do poziomu indywidualnych zachowań, ale także zachęca uczestników do odpowiedzialnego działania poza najbliższym otoczeniem  – nawet poza granicami kraju. W tym celu projekt wykorzystuje metody z Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (EZR) i innowacyjne podejście do transformacyjnego uczenia się, które koncentruje się w szczególności na poziomie systemowym.

1. Wymiana młodzieży: 17-23 lutego 2021 r., w przestrzeni wirtualnej
Zaczynamy działać, by dokonać zmiany! Zaangażowanie dla sprawiedliwości klimatycznej i ochrony zasobów naturalnych

2. Wymiana młodzieży: 26-30 kwietnia, w przestrzeni wirtualnej
Obcowanie z naturą i ochrona środowiska od praktycznej strony – warsztaty w placówce edukacyjnej o profilu ekologicznym

3. Wymiana młodzieży: 18-25 września 2021 r. w Barret-sur-Méouge, Francja
Warsztaty na temat aktywizmu i prowadzenia kampanii oraz spotkanie z politykami

Więcej o projekcie: https://www.kreisau.de/pl/projekty/transformacja-spoleczno-ekologiczna/lets-not-waste-the-planet/

Zgłoszenia przez maila do koordynatorki projektu: a.mazurkiewicz@fer.org.pl

 

 

Cele projektu:

-Transgraniczne sieciowanie i spotkanie młodych aktywistów z Niemiec, Francji i Polski
-Wzmocnienie potencjału poprzez nabycie i pogłębienie odpowiednich kompetencji w zakresie zaangażowania środowiskowego i społecznego
-Podnoszenie świadomości na temat przyjaznych dla środowiska zachowań, szczególnie w kontekście zapobiegania powstawaniu odpadów i ochrony zasobów
-Wzmacnianie kompetencji międzykulturowych i świadomości różnorodności
-Wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w szczególności celów 4 – wysokiej jakości edukacji, 12 – odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz celu 13 – Działania w dziedzinie klimatu

 

Nie może cię tam zabraknąć? Dowiedz się więcej na https://www.kreisau.de/en/projects/social-ecological-transformation/lets-not-waste-the-planet/.

Jeśli chcesz wziąć udział zgłoś się na:
https://framaforms.org/voranmeldung-pre-inscription-wstepne-zgloszenie-lets-not-waste-the-planet-1570968219

 

Osoba kontaktowa:
Agata Mazurkiewicz, a.mazurkiewicz@fer.org.pl
Termin realizacji:
1.05.2020-31.12.2021
Status:
Zrealizowany

Partnerzy projektu:

The Kreisau-Initiative , Berlin (DE)
Centre Culturel Franco-Allemand, Nicea(FR)


Fundatorzy:
Francusko Niemiecka Współpraca Młodzieży (DFJW) w ramach proje
ktu „Der Planet in deinen Händen”
Program Erasmus + Unii Europejskiej