DOBRA ATMOSFERA – DOLNOŚLĄSKA KAMPANIA EKOEDUKACYJNA

CELEM projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców regionu dotyczącej ochrony bioróżnorodności i problemów środowiskowych.

Kampania edukacyjna koncentruje się na promocji energoefektywności jako sposobu na walkę ze smogiem i powstrzymanie zmian klimatycznych oraz ochronie zieleni służącej oczyszczaniu powietrza, adaptacji do zmian klimatu i ochronie bioróżnorodności.
METODA kampanii zakłada dotarcie do masowego odbiorcy za pośrednictwem liderów opinii i edukatorów oraz wyposażeniu ich w materiały i narzędzia edukacyjne. Kaskadowe oddziaływanie kampanii zostanie  wzmocnione dzięki nisko-kosztowemu oddziaływaniu medialnemu wydarzeń, internetu i mediów społ.
ZAKRES ZADANIA:
SZKOLENIA, WARSZTATY i SPOTKANIA, w tym spotkania we wszystkich powiatach, szkolenia dla edukatorów, służb mundurowch oraz dla księży i środowisk kościelnych i aktywistów.
WYDAWNICTWA I MATERIAŁY EDUKACYJNE w tym druk książki o wpływie smogu na zdrowie, scenariuszy edukacyjnych o drzewach, broszury i ulotek oraz przygotowanie gry planszowej.
NARZĘDZIA EDUKACYJNE w tym KALKULATOR ZUŻYCIA ENERGII “EKODOM”– internetowy kalkulator oszczędności związanych z wymianą źródła ciepła i termomodernizacją, virale, spoty, strona www, media społecznościowe.
DZIAŁANIA MEDIALNE – terenowe wizyty z pyłomierzem z radio oraz briefingi prasowe
BADANIA OPINII PUBLICZNEJ dla potrzeb sterowania kampanią, jej ewaluacji i kontynuacji.
OBSŁUGĘ PRAWNĄ dla potrzeb organizacji przetargów
ZARZĄDZANIE – koordynację projektu

Projekt docelowo wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poprawę jakości powietrza promując energoefektywność mieszkań i domów. Edukacja dotycząca ochrony drzew wzmocni ich ochronę jako  kluczowego elementu systemu zielonej infrastruktury i siedlisk cennych gatunków.

Liderem odpowiedzialnym za realizację projektu jest Fundacja Ekorzwoju a członkami partnerstwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Krakowski Alarm Smogowy

Dedykowana projektowi strona znajduje się pod linkiem: dobraatmosfera.eko.org.pl

Kalkulator zużycia energii EKODOM dstępny jest pod adresem: ekodom.eko.org.pl

Osoba kontaktowa:
Andrzej Pytel tel. 602439923 email: dobatm@eko.org.pl
Termin realizacji:
01.2019 - 02.2020
Status:
Zrealizowany

WARTOŚĆ PROJEKTU:
892.952,33 PLN
w tym wkład Funduszy Europejskich:
759.009,48 PLN

Projekt dofinansowano ze środków:

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocłwiu

Fundacji WWF Polska

Ostatnio w projekcie: