Planujemy zgodnie z eko-standardami

17.12.2021 gościła nas Ptasia Dolina – Dom Spotkań Twórczych, która zadbała o nas w każdym wymiarze. Wyśmienite i w pełni roślinne śniadania, obiady i kolacje.  Zajechaliśmy w te piękne okolice tuż przed świętami, by podsumować, a także zaplanować, co robić i jak działać zgodnie z eko-standardami. Zebraliśmy wnioski i rekomendacje i ruszamy do pracy.

Przed nami nowe projekty, czyli perspektywy dalszego rozwoju Fundacji, która w tym trudnym roku świętowała 30-lecie swojego istnienia. I bynajmniej nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa!

Działanie to jest częścią naszego projektu pn. „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”  realizowanego z dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Funduszy EOG).