Petycja do władz państwowych “Dajmy Drzewom Prawo”

Rozpoczęliśmy zbiórkę podpisów pod petycją do władz państwowych w związku z coraz trudniejszą sytuacją drzew w Polsce, którym systematycznie odbierane jest prawo do ochrony. Podpisy złożyć można na portalu petycyjnym drzewa.org

Treść APELU “Dajmy drzewom prawo”:

“Drzewa są naszą tarczą ochronną wobec narastających zmian klimatu. W miastach chronią nas przed skrajnymi temperaturami, zanieczyszczeniami oraz powodziami błyskawicznymi, podnoszą jakość naszego życia. Na obszarach wiejskich zadrzewienia i aleje zwiększają plony, chroniąc uprawy przed suszą i wiatrem. Drzewa współtworzą krajobraz naszej ojczyzny oraz uzupełniają ekologiczną funkcję lasów. Aby to wszystko robić skutecznie, drzewa potrzebują naszej opieki!

Kluczowa jest ochrona drzew już rosnących, w tym dorodnych oraz sędziwych. Dlatego apelujemy o wprowadzenie pilnych zmian prawnych zwiększających ochronę drzew, w szczególności poprzez:

  1. Wprowadzenie realnej ochrony strefy korzeni drzew oraz zapobieżenie dewastacji koron poprzez nadmierne i nieuzasadnione ich przycinanie.
  2. Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności, przy braku rozwiązań alternatywnych.
  3. Urealnienie wysokości opłat i kar za wycinkę, tak by uwzględniała wartość ekosystemową drzew oraz koszty ich odtworzenia.
  4. Naprawę mechanizmu nasadzeń zastępczych, tak by kompensowały rzeczywiste straty i zapewniały trwałość nowo sadzonych drzew.
  5. Zwiększenie udziału społecznego w decydowaniu o drzewach.

Aby wyciąć stuletnie drzewo, wystarczy chwila, aby je odtworzyć, potrzeba 100 lat.  Wobec dziejącego się na naszych oczach i eskalującego kryzysu klimatycznego i ekologicznego potrzebujemy takich drzew teraz! Nie możemy zwlekać z objęciem ich ochroną!”

Propozycje pakietu zmian prawnych powstają w ramach projektu „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.