Nabór na stanowisko asystenta finansowo-administracyjnego

Zakres obowiązków:

Asystent finansowo-administracyjny wspierać będzie koordynatora finansowego fundacji oraz koordynatorów merytorycznych w realizacji projektów. W szczególności do obowiązków tej osoby należeć będzie:

 • wpisywanie danych do generatorów lub innych formularzy wymaganych do obsługi finansowej projektów – na potrzeby okresowych i końcowych raportów finansowych,
 • bieżące przygotowywanie i przekazywanie koordynatorom merytorycznym zestawień kosztów poniesionych w projektach (na podstawie dokumentów z księgowości) wg schematu zgodnego z harmonogramem rzeczowo-finansowym wydatkowania środków w danym projekcie oraz aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych na podstawie wskazań koordynatora merytorycznego projektu oraz koordynatora finansowego,
 • przygotowywanie (opisywanie) dokumentów finansowych (faktur, rachunków umów zlecenie i dzieło, etc.) zgodnie z wymogami sponsorów i wewnętrznymi zasadami w porozumieniu z koordynatorem merytorycznym projektu i przekazywanie ich do księgowości,
 • przygotowywanie umów dla wykonawców działań (wg wskazanych wzorców i po otrzymaniu niezbędnego zakresu merytorycznego do umowy oraz danych osobowych od koordynatora projektu),
 • udzielanie pomocy koordynatorom merytorycznym projektów w przygotowywaniu dokumentacji z wyboru wykonawców,
 • pomoc w przygotowywanie niezbędnej i wymaganej dokumentacji finansowej na potrzeby monitoringu, audytu czy kontroli projektów przez sponsorów i inne podmioty jak ZUS, US, PIP, etc,
 • przyjmowanie i archiwizowanie dokumentacji projektowej i weryfikacja jej kompletności we współpracy z koordynatorem merytorycznym projektu,
 • wsparcie organizacyjne koordynatorów w przygotowaniu i realizacji wydarzeń w ramach projektu (okazjonalne).

Oczekiwania:

 • bardzo dobra znajomość obsługi arkuszy kalkulacyjnych (excel),
 • umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów (różna intensywność pracy w skali roku),
 • doświadczenie przy podobnych zadaniach,
 • dobra komunikacja interpersonalna: sygnalizowanie na czas problemów, potrzeby wsparcia w bieżącej pracy; umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów i podstawową komunikację.

Warunki zatrudnienia:

Zatrudnienie w wymiarze odpowiadającym 0,75 pełnego etatu  (30 godzin tygodniowo). Przewidywane wynagrodzenie w wysokości bliskiej średniej płacy krajowej w 2019 r. w przeliczeniu na pełny etat . Pracownik potrzebny “od zaraz”. Dokładny termin rozpoczęcia pracy i szczegóły warunków do uzgodnienia.

 

Oferty:

List motywacyjny wraz z CV prosimy wysyłać mailem na adres: biuro@fer.org.pl, pocztą lub bezpośrednio w biurze Fundacji EkoRozwoju pod adresem:

Fundacja EkoRozwoju
św. Wincentego 25 A,C
50-252 Wrocław