Mamy to! Pomniki przyrody w Ustroniu Morskim.

Ochrona pomnikowa uważana jest za najstarszą, pierwszą świadomie wprowadzoną formę ochrony przyrody. Wśród obiektów godnych miana pomników przyrody, szczególną grupę stanowią swego rodzaju świadkowie zamierzchłych czasów – stare i dorodne okazy drzew. Warto otaczać szczególną opieką te żywe pomniki historii, będące jednocześnie środowiskiem życia wielu organizmów. Wobec nasilających się różnego rodzaju zagrożeń, zwłaszcza w warunkach miejskich, niezbędne jest podejmowanie wszelkich działań umożliwiających zabezpieczanie starych drzew, obejmując je ochroną prawną. Aby ochrona taka była naprawdę skuteczna musi być powszechnie rozumiana i akceptowana, a działania w jej zakresie dotyczyć skali lokalnej – lokalnej przyrody i lokalnej społeczności.

Mieszkanka Sianożęt złożyła wniosek za pośrednictwem Urzędu Gminy Ustronie Morskie do Rady Gminy z prośbą o objęcie ochroną pomnikową dwóch buków zwyczajnych, które rosną na posesji jej posesji. Jedną z przyczyn podjęcia tego kroku była obawa o stan drzew ze względu na realizowaną inwestycję deweloperską na działce obok. W trakcie budowy bukom przycięto gałęzie. Początkowo radni nie byli chętni powołać w/w pomniki przyrody. Fundacja EkoRozowju udzieliła następującego wsparcia:

  1. wypowiedziała się merytorycznie w sprawie złożonego przez właścicielkę posesji wniosku i wystosowała odpowiednie pismo do gminy,
  2. skontaktowała mieszkankę z ekspertem (Certyfikowanym Inspektoram Drzew), który potwierdził wartość i dobry stan drzew.

Wspomniane drzewa to dwa okazałe buki zwyczajne, które spełniają kryteria dot. objęcia ochroną pomnikową wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody. W Rozporządzeniu min. obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm dla buka zwyczajnego powinien wynosić 300 cm. Drzewa zgłoszone do objęcia ochroną pomnikową mają obwód wielkości 328 i 426 cm. Swoimi rozmiarami wyróżniają się wśród drzew tego samego gatunku w skali miejscowości i gminy. Posiadają wyjątkowe walory przyrodnicze – są siedliskiem do życia wielu organizmów.

Majestatyczne buki uwiecznione zostały na obrazie, który namalował mieszkaniec posesji w 1943 roku. Już wówczas były drzewami okazałymi i cieszącymi oko, co wskazuje na ich wartość kulturową i historyczną. W gminie Ustronie Morskie jest zaledwie 13 pomników przyrody, zatem te dwa buki niewątpliwie mogłyby wzbogacić wartość przyrodniczą i krajobrazową gminy.

Sprawa powołania pomnika przyrody na terenie osoby prywatnej, z jej inicjatywy jest wyjątkowa w skali kraju. Rzadko zdarza się taka odpowiedzialność za los drzew, które służą całej społeczności.

Rada Gminy oceniła sprawę należycie i bezstronnie, pamiętając, że odpowiada na potrzeby wszystkich mieszkańców gminy, a nie tylko inwestorów i 30 września 2021 roku, Uchwałą Rady Gminy, dwa buki zwyczajne zostały ustanowione pomnikiem przyrody.

 

Wsparcia udzielono w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.