LexSzyszko 2 – już nie 20 cm tylko 10?

W Sejmie trwają prace “deregulacyjne” liberalizujące ochronę drzew.

Dnia 2 grudnia 2022 r. o odbyło się posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji w sprawie rozpatrzenia komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych wraz z autopoprawką (druki nr 2628 i 2628-A).

Od pojawienia się pomysłu na ułatwienie wycinki drzew na działkach osób fizycznych, obwody drzew, które można usunąć bez zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi, zmalały o 10 cm.
Obecnie propozycja jest następująca:
“1) 90 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
2) 75 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
3) 60 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.”;

Skąd taka zmiana? Czym jest argumentowana?

“Skoro mamy, powiem, że w propozycji tej mamy dwa elementy. Pierwszy dotyczy przyspieszenia działania procedury w samorządzie. Wydaje się nam, że powinno to być zupełnie niekontrowersyjne. Drugi element dotyczy obwodu drzew. Może wypracowalibyśmy tutaj jakiś kompromis, żeby jednak dać troszkę więcej tlenu i wolności obywatelom. W takim kierunku idzie nasza poprawka. Zrezygnujemy z pierwotnego rozwiązania. Proponowaliśmy tam poszerzenie obwodu o 20 cm. Tutaj byłby kompromis, spotkalibyśmy się w połowie. Jest 50 cm, proponowaliśmy 70 cm, zrobilibyśmy 60 cm. Chodzi tylko o wycinkę na użytek własny, w domach prywatnych, chodzi o porządkowanie ogrodów, ogródków. Wydaje się, że jest to kompromisowe”.

i jeszcze (żeby nie było można podnosić argumentu, że wycinane drzewa spłoną tej zimy w piecach kopciuchach):

“Zmiana druga polega na tym, że art. 14 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 maja. O tym też tutaj rozmawialiśmy, żeby było to właśnie po okresie grzewczym. I zmiana trzecia polega na tym, że art. 5 i art. 16 wychodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 roku”.

 

Pan poseł wspomina o tym by dać trochę tlenu obywatelom. Przypominamy zatem, że to właśnie drzewa produkują tlen (duże drzewo w ciągu roku produkuje tyle tlenu, ile zużywa dorosły człowiek, czyli ok. 170 kg).

Drzewa, niezależnie gdzie rosną, służą wszystkim. Nie możemy o tym zapominać.

Szerszy komentarz do sprawy można znaleźć tu:

https://oko.press/lex-szyszko-2

 

 

“Prawa dla drzew” pilnujemy w ramach projektu „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.