Kompetencje międzykulturowe: kontynuujemy warsztaty!

Obrazek przedstawia identyfikację wizualną projektu. W tle podstawowe figury geometryczne (prostokąty, kwadraty, koła, kręgi, trójkąty) w kolorach żółtym, czerwonym, jasnoniebieskim i granatowym. Na tle grantowym biały napisy: Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji. Pod spodem, w dwóch liniach na tle żółtym: warsztaty z zakresu wzmacniania kompetencji międzykulturowych. W lewym rogu wycięte zdjęcia edukatorów (same postaci): Arkadiusz Wierzba i Aneta OsuchWygraliśmy konkurs! W tym roku, dzięki wsparciu Gminy Wrocław, będziemy kontynuować nasze bezpłatne warsztaty z zakresu wzmacniania kompetencji kulturowych. Nowy projekt potrwa od kwietnia do końca listopada 2024 roku. Warsztaty, które będziemy prowadzić, skupiają się na problematyce kontaktów międzykulturowych oraz czynnikach modelujących nasze postrzeganie i ocenianie osób z doświadczeniem migracji lub uchodźstwa, a także wpływających na proces ich integracji ze społeczeństwem przyjmującym. Podczas zajęć przyglądamy się także temu, w jaki sposób mechanizmy stereotypizacji i dyskryminacji dotykają osoby ze społeczeństwa przyjmującego. 

Zajęcia w tej formule rozwijamy od 2022 roku. Stworzyliśmy je na bazie naszych wcześniejszych szkoleń i warsztatów z obszaru edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej, które są jednymi z filarów działalności Fundacji EkoRozwoju na rzecz pokojowej współpracy międzygrupowej.

Integracja jest procesem dwustronnym: czasochłonnym i trudnym wyzwaniem, w który muszą być zaangażowane nie tylko osoby z doświadczeniem uchodźstwa i migracji, ale i społeczeństwo przyjmujące. Na co dzień mierzą się z tym zadaniem także wrocławskie instytucje i społeczności funkcjonujące w wielokulturowych realiach. Dysponują one – w różnym stopniu – zarówno doświadczeniem, jak i umiejętnościami, które są kluczowe w procesie integracji. Naszym celem jest wzmacnianie tych kompetencji, z szczególnym uwzględnieniem kompetencji międzykulturowych.

Warsztaty prowadzone w ramach projektu to okazja do pogłębienia, odświeżenia, być może weryfikacji dotychczas zdobytej wiedzy i założeń dotyczących kontaktów międzykulturowych oraz procesu integracji. To także szansa, by skuteczniej reagować na problemy, które pojawiają się w codziennych kontaktach. Jesteśmy przekonani, że wzmacnianie kompetencji międzykulturowych pomaga zapobiegać eskalacji konfliktów, a także dyskryminacji indywidualnej i systemowej oraz przemocy. 


Podczas zajęć:

  • rozpoznajemy i omawiamy podstawowe zniekształcenia poznawcze,
  • zwracamy uwagę na ich konsekwencje społeczne i psychologiczne,
  • porządkujemy wiedzę o wymiarach kultury, różnicach kulturowych i strategiach akulturacji,
  • pokazujemy, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia mogą przyczyniać się do kryzysu wspólnoty,
  • zastanawiamy się, na czym polega proces integracji w społeczeństwie wielokulturowym,
  • rozmawiamy o tym, jak wspierać proces integracji społeczeństwa wielokulturowego,
  • wyjaśniamy czym jest mowa nienawiści i przestępstwa motywowane uprzedzeniami,
  • analizujemy przypadki, z którymi spotykają się osoby uczestniczące w warsztatach.

Szkolenia realizujemy dla:

  • pracowników i pracowniczek służb, instytucji i jednostek publicznych (wydziałów UM i innych jednostek samorządowych, policji, straży miejskiej etc.),
  • członków i członkiń społeczności szkolnych i lokalnych (szkół i innych placówek oświatowych, centrów aktywności lokalnej, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, wolontariuszek i wolontariuszy etc.).

Aby wziąć udział w warsztatach, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego lub bezpośredni kontakt z koordynatorką.

W ramach projektu realizujemy bezpłatne warsztaty dla osób dorosłych. Przewidujemy możliwość realizacji zajęć otwartych oraz warsztatów w formule zdalnej (online). Dla osób chętnych wystawiamy zaświadczenia (certyfikaty) potwierdzające udział w szkoleniu.

Czas trwania szkolenia:
Maksymalnie 5h (część warsztatów przeznaczona na konsultacje)
Liczba godzin dostosowana do możliwości i dostępności grup.

Miejsce realizacji:
EkoCentrum Wrocław, ul. Św. Wincentego 25A lub w placówce / organizacji

Termin realizacji:
2.04-30.11.2024 r. (terminy szkoleń będą umawiane po zgłoszeniu grupy. Istnieje możliwość realizacji zarówno w godzinach przed- jak i popołudniowych)

Kontakt
W przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w podstawowym wymiarze godzinowym oraz w razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z koordynatorką projektu:

Aneta Osuch
e-mail: osuch[-]eko.org.pl
tel. 696-948-194

lub z osobą odpowiedzialną za rekrutację:

Magdalena Berezowska-Niedźwiedź
e-mail: m.berezowska[-]eko.org.pl
tel. 696-948-194

 


PROWADZĄCY

Aneta Osuch – absolwentka filozofii na Wydziale Nauk Społecznych (Uniwersytet Wrocławski), posiada uprawnienia pedagogiczne. Studiowała także psychologię (Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS). Absolwentka II edycji Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Laboratorium Aktywnej EkoEdukacji, Szkoły Animatorów Edukacji Ekologicznej, a także Szkoły Trenerów Warsztatów Umiejętności Społecznych. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji, wielokulturowości. Edukatorka EkoCentrum Wrocław. Prowadzi zajęcia z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi; uczniami, studentami i nauczycielami z zakresu krytycznej edukacji globalnej, edukacji antydyskryminacyjnej i nierówności, odpowiedzialnej konsumpcji, kryzysu klimatycznego i sprawiedliwej transformacji, a także praw człowieka i zwierząt. Współpracuje także z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trenerka antydyskryminacyjna. Członkini OZZ Inicjatywa Pracownicza.

Arkadiusz Wierzba – z wykształcenia polonista i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studiował również filozofię oraz informatykę. Od marca 2013 roku współpracuje z Fundacją Ekorozwoju jako edukator przy projektach związanych m.in. z problematyką kryzysu klimatycznego, globalnych zależności, odpowiedzialnej konsumpcji i edukacji antydyskryminacyjnej. Współtworzy projekty edukacyjne i materiały dydaktyczne (infografiki, prezentacje, ścieżki lektorskie, filmy) oraz odpowiada za promocję działań edukacyjnych w EkoCentrum. Ukończył m.in. II edycję Szkoły Trenerów Edukacji Globalnej, Szkołę Animatorów Edukacji Ekologicznej Natura 2000, Szkołę Trenerów Umiejętności Interpersonalnych oraz liczne kursy przygotowujące do roli edukatora, trenera, wychowawcy i animatora czasu wolnego. Współpracuje z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego jako trener antydyskryminacyjny. Członek OZZ Inicjatywa Pracownicza.

 


Projekt „My. Wy. Oni. Społeczeństwo przyjmujące i wyzwania integracji”
jest finansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach konkursu
„Wzmacnianie kompetencji międzykulturowych – Wrocław 2024”