Kolejne spotkania on-line za nami

Przy udziale ekspertów i prawnika, na podstawie dokonanej wcześniej inwentaryzacji problemów i zebranych opinii, opracowujemy pakiet koniecznych zmian prawnych – niezbędnych do realnej ochrony drzew.

Kolejne dwa spotkania z liderami za nami (odbyły się: 23.01.2023 oraz 31.01.2023).

Dyskutowaliśmy szczegółowo m.in. zapisy:

  • dotyczące dopuszczalnych prac w koronie drzew
  • ustalenia strefy ochrony korzeni
  • zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzewa

Zaproponowaliśmy też nową definicję drzewa, która w odróżnieniu od obecnie obowiązującej w ustawie o ochronie przyrody, uwzględnia istnienie korzeni.

drzewo – wieloletnia roślina posiadająca część podziemną (korzenie) oraz część nadziemną (pień albo kilka pni oraz tworzące koronę: konary, gałęzie i liście), w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny”.

 

Wydarzenia zrealizowano w ramach projektu „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.