Klim@t do zmiany (online)

Pandemia nie zlikwidowała problemu kryzysu klimatycznego. Nadal podkręcamy temperaturę w naszym wspólnym domu i piszemy scenariusz filmu katastroficznego, w którym będziemy musieli sami wziąć udział, jeśli nie podejmiemy właściwych działań. Na szczęście edukacja wciąż daje nadzieję, że obudzimy się w lepszym świecie. Możemy ją kontynuować również w wersji zdalnej, korzystając z aplikacji interaktywnych i gier, które angażują uczestników i uczestniczki. Czas na KLIMAT DO ZMIANY!

Projekt KLIMAT DO ZMIANY służy upowszechnieniu rzetelnej, aktualnej i pogłębionej wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko, w tym szczególnie na zmiany klimatu, a także promocji idei dobra wspólnego i różnorodnych form aktywnego działania na rzecz ochrony klimatu. Zajęcia realizowane w ramach projektu łączą potrzebę atrakcyjnej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży ze zwiększaniem świadomości ekologicznej społeczeństwa, popularyzacją wiedzy naukowej oraz kształtowaniem krytycznego myślenia i kreatywności.

Grupę docelową zadania stanowią dzieci i młodzież mieszkająca i/lub ucząca się we Wrocławiu – w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół policealnych). Zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi on-line w czasie pozalekcyjnym, w oparciu o serwis ClickMeeting i aplikacje do pracy interaktywnej. Podczas zajęć przewidziane są wspólne quizygry, a także filmy animacje.

Do wyboru jeden z 2 tematów:

  • Klimat do zmiany (2 x 2h). Główną ideą zajęć jest konfrontacja wiedzy potocznej ze stanowiskiem i osiągnięciami współczesnej nauki w zakresie zmian klimatu, które jak w soczewce skupiają najważniejsze problemy i wyzwania stojące aktualnie przed ludzkością. Skomplikowane procesy (jak np. efekt cieplarniany, cykl węglowy itp.) oraz złożona sieć powiązań między różnymi gałęziami ludzkiej działalności są prezentowane w sposób przystępny i atrakcyjny dla dzieci i młodzieży, z wykorzystaniem multimediów i metod edukacji nieformalnej.
  • Miasto z klimatem  (2 x 2h). Zajęcia poświęcone różnym elementom ekosystemu, które wpływają na równowagę klimatyczną (jak np. drzewa, rzeki czy gleba oraz ich rola w cyklu węglowym). Warsztaty w terenie są pretekstem do wspólnego zastanowienia się nad wpływem człowieka na równowagę klimatyczną, sposobami jej kształtowania oraz zagrożeniami i wyzwaniami, które się z nią wiążą.

Jedna grupa bierze udział w dwóch blokach zajęciowych (po 2h każdy). Uwaga! Bloki zajęciowe nie muszą odbywać się jednego dnia. Możliwa jest również organizacja zajęć w weekendy. Średnia liczba uczestników jednych zajęć – 12 osób, minimalna liczba uczestników, przy której odbędą się zajęcia – 8 osób.

W trakcie zajęć są przewidziane przerwy.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod adresem ekocentrum@eko.org.pl / lub telefonem: 696 948 194

Liczba zajęć ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Czas realizacji – do 25 czerwca 2020 r.

Wymagania sprzętowe:

  • serwis ClickMeeting nie wymaga wcześniejszego instalowania żadnej aplikacji
  • w dniu szkolenia należy kliknąć w link wysłany w potwierdzeniu rejestracji, aby dołączyć do pokoju
  • do udziału w webinarium potrzebny jest komputer z łączem internetowymsłuchawki lub zestaw audio oraz przeglądarka
  • przeglądarki wspierane przez serwis: Chrome (zalecana), Firefox, Opera, Edge, Safari

 

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław (www.wroclaw.pl) w ramach konkursu „WROCŁAW DBA O KLIMAT” oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WFOS Wrocław