Mieszkańcy integrują się w działaniach na rzecz Promenady Krzyckiej

Promenada Krzycka to niezwykła ścieżka, nie tylko dlatego iż biegnie w całości terenami zielonymi łącząc różne wrocławskie parki, ale dlatego że idea jej powstania jednoczy mieszkańców wszystkich osiedli, przez które przebiega: Tarnogaju, Jagodna, Gaju, Wojszyc, Ołtaszyna, Borku, Krzyków, Grabiszynu, Grabiszynka, Gajowic…
Co roku w trakcje głosowania na projekty WBO aktywiści, rowerzyści, piesi, mieszkańcy tych wszystkich osiedli integrują się we wspólnym celu, którym jest powstanie Zielonej Rowerowo-Pieszej Obwodnicy Wrocławia. Każda z tych grup ma swoje oczekiwania i nadzieje związane z tą ścieżką. Biegaczom marzy się półmaraton dróżką wśród drzew. Rowerzystom łatwe, szybkie i wygodne przemieszanie między dzielnicami, możliwość bezpiecznego dojazdu do pracy, czy szkoły bez korków ścieżką wśród zieleni. Innych zaś pociąga perspektywa spędzenia ciekawie wolnego czasu, oderwania od hałasu i wielkomiejskiego zgiełku. Promenada jest wygodnym i bezpiecznym połączeniem z bezpośrednio przy niej  położonymi parkami, w których często organizowane są różne imprezy zarówno dla najmłodszych jak i dla dorosłych takie jak: festyny, zabawy, konkursy. Sama zaś Obwodnica Rowerowa to duży projekt, w którego skład wchodzi także promenada Krzycka, która po ukończeniu realizacji dałaby możliwość przejazdu rowerem z Parku Popowickiego aż do ZOO, bez konieczności przejeżdżania przez niebezpieczne i pełne samochodów centrum miasta.
Promenada przebiega przez różne ciekawe, ale obecnie zapomniane miejsca Wrocławia, czekające na ich ponowne odkrycie. Tutaj wymienić można m.in. znajdujące się w Parku Południowym wzgórze widokowe Bendera, Kamień Stulecia przy al. Karkonoskiej, czy górka Partynicka. Jest to ścieżka, która ze względu na swe walory historyczne i przyrodnicze ma szansę stać się jedną z atrakcji turystycznych Wrocławia.
Potencjał tej ścieżki jest ogromny. Świadczyć o tym mogą również lokalne inicjatywy związane z terenami bezpośrednio do niej przyległymi. Jedną z nich jest na przykład idea utworzenia na górce Tarnogajskiej Lokalnego Centrum Relaksu. Na Gaju z kolei pojawił się projekt utworzenia parku, którego realizacja ma się rozpocząć w przyszłym roku. W Parku Południowym będzie realizowana siłownia, w Parku Grabiszyńskim ścianka wspinaczkowa, a na Gajowicach zakończono już  rewitalizację górki Pa-Fa-Wag. Wszystkie te projekty i działania zawdzięczamy  lokalnym działaczom. Promenada ułatwi dostęp do każdej z tych inicjatyw, dzięki czemu będzie mogła służyć nie tylko lokalnym społecznościom ale i mieszkańcom dalej położonych dzielnic.
Niestety obecny stan techniczny ścieżki, brak porządnej nawierzchni i oświetlenia, poważnie ograniczają możliwość korzystania z niej. Jest to trasa, która może tętnić życiem, być miejscem spotkań, spacerów, odpoczynku, aktywnego i ciekawego spędzania czasu, a jednocześnie stanowić łącznik ułatwiający szybkie przemieszczanie się rowerem między wrocławskimi dzielnicami. Jak pokazują wyniki WBO jest to marzenie wielu wrocławian. W zeszłym roku na projekty związane z Zieloną Rowerowo-Pieszą Obwodnicą Wrocławia łącznie oddano ponad 13 tysięcy głosów, w tym roku było to prawie 12 tysięcy głosów. Mam nadzieję, że siła tych głosów dotrze do władz naszego miasta i zrealizowana zostanie cała Obwodnica Rowerowa, a tym samym także Promenada Krzycka.

Agnieszka Dusza
Liderka projektów WBO Zielonej Rowerowo-Pieszej Obwodnicy Wrocławia

Artykuł powstał w ramach projektu Promocja Promenady Richtera (Promenady Krzyckiej) finansowanego ze środków Gminy Wrocław. www.wroclaw.pl