Interweniujesz w sprawie drzew? Udzielimy Ci wsparcia!

Fundacja EkoRozwoju od wielu lat prowadzi tzw. punkt interwencyjny, w ramach którego udziela wsparcia merytorycznego i instytucjonalnego osobom podejmującym interwencje w sprawie drzew.

Zniszczone i zamierające drzewa w otoczeniu Zamku Książ, spowodowane najprawdopodobniej niewłaściwymi cięciami w koronie i uszkodzeniem systemu korzeniowego.

Zajmujemy się, przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących: planowanych wycinek drzew (poza lasami), nielegalnie dokonanych usunięć drzew i krzewów, uszkodzeń i zniszczeń korony drzew, a także nieprawidłowo wykonywanych prac ziemnych powodujących uszkodzenie drzew (w szczególności zniszczenie korzeni drzew). Porady udzielane są w drodze mailowej lub telefonicznej. Bardzo często w imieniu osoby interweniującej podejmowane są kroki prawne mające na celu wyjaśnienie sytuacji lub włączenie się do konkretnego postępowania administracyjnego. Prowadzenie punktu interwencyjnego obejmuje m.in.:

  • Udzielanie porad telefonicznych, mailowych, spotkania z aktywistami zgłaszającymi problemy i interwencje dot. drzew;
  • Prace w terenie;
  • Współpraca z prawnikiem;
  • Przygotowywanie odpowiednich wniosków (w trybie dostępu do informacji publicznej oraz dostępu do informacji o środowisku) lokalnym liderom, działaczom oraz ludziom poszukującym pomocy;
  • Prowadzenie niezbędnej korespondencji z organami (mailowej, pisemnej, kontakty telefoniczne),
  • Analiza merytoryczna otrzymanych danych, dokumentów, sformułowanie argumentacji merytorycznej, wniosków, rekomendacji dla liderów/aktywistów korzystających ze wsparcia punktu konsultacyjnego, analiza materiałów umieszczanych w Internecie, analiza literatury specjalistycznej,
  • Przygotowywanie wniosków dot. powołania pomników przyrody.

Dzięki realizacji projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju” w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku wsparliśmy merytorycznie i organizacyjnie 58 interwencji na rzecz drzew.

 

 

Wsparcie organizacyjne i merytoryczne udzielane jest w ramach projektu „Przyjaciele Drzew – rozwój inicjatyw obywatelskich w kraju”  finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030”.