FoodSHIFT2030

W nowym projekcie poświęconym transformacji europejskiego systemu żywności w niskoemisyjny model gospodarki o obiegu zamkniętym zastosowano innowacyjny mechanizm rozwoju tzw. laboratoriów. Działania projektowe będą promować dietę roślinną z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa żywnościowe, redukcji emisji gazów cieplarnianych i tworzenie sieci kontaktów przed miastem a wsią. Projekt otrzymał 7,5 mln EUR z programu UE „Horyzont 2020”. Projekt koordynuje Christian Bugge Henriksen, który przewodzi grupie badawczej ds. Klimatu i Bezpieczeństwa Żywnościowego na Uniwersytecie w Kopenhadze. W projekcie stworzono silne konsorcjum, na które składa się 31 podmiotów, takich jak samorządy, MŚP, organizacje pozarządowe, uniwersytety, instytucje badawcze i partnerzy sieciowi, w tym nasza Fundacja.

Transformacja systemu żywnościowego będzie się odbywać w ramach FoodSHIFT Accelerator Labs w dziewięciu wiodących regionach: Atenach, Barcelonie, Awinionie, Bari, Braszowie, Berlinie, Kopenhadze, Ostendzie i Wrocławiu. Zdobyta w ten sposób wiedza zostanie wykorzystana w w FoodSHIFT Enabler Labs w dwudziestu siedmiu obserwujących miastach-regionach. Każde laboratorium będzie pracowało nad rozwijaniem, łączeniem i zwiększaniem skali istniejących innowacji w zakresie systemów żywności. Korzyści dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa zostaną ocenione na podstawie oceny ich wpływu na zestaw wskaźników FoodSHIFT. 

Laboratorium we Wrocławiu skoncentruje się na przekształceniu rynku żywności poprzez zaangażowanie konsumentów, restauratorów i producentów żywności we wdrażanie miejskich rozwiązań rolniczych. Wszystkie zainteresowane podmioty zostaną zaproszone do współpracy w celu opracowania „Accessible Food Gardens”. Laboratorium Wrocławskie będzie prowadzone przez naszą Fundację, a jego gospodarzem będzie Urząd Miasta Wrocławia, i wspierany przez WUELS.

Więcej informacji o projekcie FoodSHIFT2030 można znaleźć na stronie www.foodshift2030.eu

Czym jest FoodSHIFT2030?

  • dziewięć laboratoriów FoodSHIFT Accelerator w Atenach, Barcelonie, Awinionie, Bari, Braszowie, Berlinie, Kopenhadze, Ostendzie i Wrocławiu
  • każde z laboratoriów zajmuje się testowaniem innowacyjnych rozwiązań dla zrównoważonego systemu żywnościowego
  • wymiana wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk w ramach konsorcjum
  • stworzenie trzech FoodSHIFT Enabler Labs ułatwiających transformację w innych regionach miasta.

Każdy komitet sterujący danym laboratorium akceleratora FoodSHIFT zorganizuje 12 spotkań (3 na rok) zapraszając zainteresowane podmioty do wspólnego kreowania procesu transformacji systemu żywnościowego. Dodatkowo każde laboratorium będzie gospodarzem 3 wydarzeń skierowanych do szerokiej publiczności.

Więcej informacji o projekcie FoodSHIFT2030 można znaleźć na stronie www.foodshift2030.eu

Osoba kontaktowa:
Monika Onyszkiewicz, monika@eko.org.pl
Termin realizacji:
styczeń 2020 - styczeń 2024
Status:
Realizowany

Projekt finansowany ze środków programu UE HORIZON