Dzień Wierzby 2023

21 marca obchodzimy Dzień Wierzby. Jest to świetna okazja do zwrócenia uwagi na rolę drzew w krajobrazie i problemy ich ochrony. Zróbmy to razem, w jednym dniu, w przestrzeni w której pojawiają się ludzie.

Zachęcamy Was do kreatywności. Zapraszajcie mieszkańców, nagłaśniajcie swoje akcje w mediach lokalnych. Relacje i fotorelacje publikujcie w mediach społecznościowych oznaczając je:

#DrzewaDlaKlimatu #DzieńWierzby2023

Proponujemy obchodzenie tego święta na różne sposoby:

SADZENIE WIERZB

Wierzba przez lata była charakterystycznym elementem wiejskiego krajobrazu. Drzewa te sadzane były na miedzach, wzdłuż dróg, na polach, a jako lubiące wilgoć rosły też nad brzegami strumieni, rzek i stawów oraz na mokradłach. Warto przywracać je i promować potrzebę ich zachowania.

Więcej informacji o tym jak przeprowadzić sadzenie i dlaczego warto to robić znajdziemy m.in. tu: http://drzewa.org.pl/dlaczego-warto-sadzic-wierzby/

ZGŁASZANIE WIERZB do objęcia OCHRONĄ POMNIKOWĄ

Szukajmy w terenie drzew sędziwych, które warto zabezpieczyć przed potencjalną wycinką i objąć je ochroną pomnikową! Postarajmy się w tym dniu znaleźć sędziwe wierzby, ale i inne gatunki. Oznaczmy wybrane drzewa tabliczką “proponowany pomnik przyrody”

https://fer.org.pl/wp-content/uploads/2022/03/POL_PROPONOWANYPomnik_Przyrody.pdf

Jeśli znajdziemy drzewo warte ochrony spróbujmy wypełnić wniosek o powołanie pomnika przyrody. W przedsięwzięciu pomoże Wam krótki poradnik:

https://fer.org.pl/wp-content/uploads/2022/01/Jak_powolac_pomnik_przyrody.pdf

Promowanie STANDARDÓW CIĘCIA i PIELĘGNACJI DRZEW!

Drzewa w Polsce są masowo okaleczane – tnie im się korony (pozbawiając możliwości produkowania cukrów) i niszczy korzenie (uniemożliwiając pobieranie wody i soli mineralnych, naruszając stabilność w gruncie). Często pod pretekstem poprawy dobrostanu drzew. W efekcie tych haniebnych praktyk drzewa powoli zamierają i stwarzają niebezpieczeństwo. Jeśli musimy ciąć drzewa, bo wymagają tego różne okoliczności, trzeba to robić z głową, zgodnie z dobrą praktyką, z rozmysłem, w sposób planowy, zgodnie ze standardem cięcia http://drzewa.org.pl/standardy/

Pamiętajmy, ze w świetle obowiązujących przepisów niszczenie i uszkadzanie drzew jest zabronione. Zgodnie z art. 87a ust. 2 ustawy o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 2. utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Czym wobec tego jest GŁOWIENIE WIERZB? W krajobrazie polskim, zwłaszcza na Mazowszu, spotykamy wierzby głowiaste uformowane w specyficzny sposób. Ich kształt to kulturowo uwarunkowana forma, wynikająca z pozyskiwania opału w terenie bezleśnym albo pozyskiwanie pędów na potrzeby wikliniarstwa. Ich charakterystyczny kształt wpisany w nasz krajobraz jest ubocznym efektem działań gospodarczych. Ogławianie wierzby to regularne cięcie rozpoczynające się w młodym wieku drzewa, polegające na usunięciu wszystkich pędów z wierzchołka drzewa. W jego wyniku pień przyrasta, tworząc wyjątkowy kształt zwany wierzbową głową. Wierzby nie ogławiane przez 5 i więcej lat, mające pędy o grubości ponad 30 cm (kruche, posiadające duże ilości soków), łatwo się rozłamują np. na skutek silnego wiatru po czym niestety obumierają. Dlatego warto te formy ciąć i utrzymywać. Ale dotyczy to konkretnych drzew. Cięcia nie powinny być powszechną normą jeśli nie są konieczne.

RELACJE Z WYBRANYCH WYDARZEŃ:

 1. https://www.facebook.com/nasze.maslice/posts/pfbid0tLyAHgHNtKuoQaSRWdPWKehTEcNpXRXMBU1ZimxZ2NHn7bzvizJyk8Q3gf6nLZYVl
 2. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0mMoL5nDWdqRgm8Fncbpw4kAWT4XTo1A3P2dgYLw5ZQeepp2nQJGC7tY4KE3B25Vtl&id=100069938453843
 3. https://www.facebook.com/rafa.verde.71/posts/pfbid02tGi4tYx1FK7kV6sfBGVCgJ66KSnUY6nMmYmkRBTrPCpzdEU3CQhGd6Snty3KRPdtl
 4. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02T6TfQgPU1vZMZcdVFDkfxT6C2vwxmUHXwDLckagvkqZE9DEA1Bfo4N1DWRPjHoTVl&id=100087386686506
 5. https://www.facebook.com/pszczynamiastozielone/posts/pfbid02M5XuuvNS367w1VwD5zvushyGqJfdEfbELfPfxzceYFeXbjxWxTujiXf56PRgpPvNl
 6. https://www.facebook.com/GoTracz/posts/pfbid0yAYgGWQRWhQLZMD1AtLQF5ZVcFfoF68fSjG1ENApRKnGJPebwXjXjJvqMbZb4Xvul
 7. https://www.facebook.com/RuchPrzyjacieleDrzew/posts/pfbid02y5Xqdc93XLwfg583a3hiFEoGQVJnnJe6uoK9i5qyGGfEPcJC39JmxtM7SUhFKPbyl
 8. https://www.facebook.com/RuchPrzyjacieleDrzew/posts/pfbid02VTCgZJJpKiiFcQq3DpLuEX5B3dYBUManzCMHUUmMUbqcrNkAEEVUPVULWUdSuqKul