#DajmyDrzewomPrawo w Sejmie

W poniedziałek 12.09.2022 r. w Sejmie, na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu przedstawiliśmy, wypracowane w gronie ekspertów i społeczników, propozycje zmian prawa dla lepszej ochrony drzew. Mówiliśmy też o standardach, które są kluczowym elementy zielonej infrastruktury. Wśród problemów wskazywaliśmy definicję drzewa w uop (nie uwzględnia korzeni), tzw. “milczącą zgodę” RDOŚ na wycinki drzew w pasie drogowym, nieadekwatną ochronę korony drzew,  brak ochrony korzeni, konieczność reformy nasadzeń kompensacyjnych.

Odnieśli się do nich uczestnicy spotkania: przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, posłanki i posłowie, radni miejscy, w tym Przemysław Słowik i Waldemar Kamiński z Partii Zieloni oraz przedstawiciele i przedstawicielki Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, Federacji Arborystów Polskich, Stowarzyszenia Żywica, Związku Powiatów Polskich, Miasto Jest Nasze, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Zarząd Zieleni Warszawy oraz Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.

Bardzo serdeczne dziękujemy Pani Małgorzacie Tracz, Przewodniczącej  Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu za organizację i prowadzenie tego owocnego spotkania. Mam nadzieję, że to dobry początek naszej współpracy dla drzew.

Prezentacja do pobrania: Sejm DajmyDrzewomPrawo (1)

Pełne nagranie posiedzenia: https://fb.watch/fv0iM78Oau/

 

 

Propozycje pakietu zmian prawnych powstają w ramach projektu „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.