#DajmyDrzewomPrawo – spotkanie on-line

Pakiet koniecznych zmian prawnych

Od początków naszych działań w latach 90-tych XX wieku zajmujemy się ochroną drzew. Nasadzaliśmy aleje w Dolinie Baryczy, potem sadziliśmy drzewa wzdłuż dróg w całej Polsce (we współpracy z zarządcami), opracowywaliśmy plany zadrzewieniowe w gminach, szkoliliśmy zarządców, urzędników i aktywistów. Wydaliśmy kilka ważnych publikacji popularyzujących najnowszą wiedzę o drzewach, m.in. Drzewa w cyklu życia i stworzyliśmy cykliczne Forum Przyjaciół Drzew –okazję do spotkań i wymiany wiedzy. W 2016 roku zderzyliśmy się z LexSzyszko i na dobre „ugrzęźliśmy” w interwencjach w sprawie drzew – pomagamy zarówno prywatnym osobom jak i młodszym od nas stażem organizacjom.

Mimo coraz większej świadomości klimatycznej i wiedzy o roli zielonej infrastruktury w adaptacji i mitygacji, drzewa w Polsce są wciąż masowo wycinane i równie masowo bezmyślnie niszczone. Wielu z nas poszukuje sposobów by ten proces zatrzymać. Ale w pojedynkę nie jest to możliwe.

Dlatego zaprosiliśmy ekspertów i aktywistów na robocze spotkanie on-line poświęcone wyzwaniom, przed którymi stoimy obecnie w aspekcie OCHRONY DRZEW w Polsce. Rozmawialiśmy o:

  • wyzwaniach i priorytetach dla pakietu koniecznych ZMIAN PRAWNYCH w celu realnej ochrony drzew (rosnących poza lasami),
  • możliwościach zapewnienia ochrony drzew w toczącym się aktualnie procesie programowania funduszy europejskich.

Liczymy na wsparcie Wszystkich, którym powyższa tematyka jest bliska, w zakresie:

  • udziału w kolejnych spotkaniach,
  • identyfikacji osób i podmiotów,
  • mapowania sojuszników – w celu określenia strategii budowania poparcia dla realnej ochrony drzew, z uwzględnieniem obecnych realiów politycznych.

 

Wydarzenie zrealizowano w ramach projektu „Chrońmy drzewa z ludźmi i dla ludzi”,  finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG  w ramach Programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy.